Başarılı bir müşteri sadakati programı yönetin.

Bir tekstil ürününün modası geçtiğinde, söz konusu ürün değeri düşürülerek ikinci el ürün olarak, ileri dönüşüm ürünü olarak veya geri dönüştürme yardımıyla tekrar tüketim zincirine kazandırılabilir. Aksi takdirde, termal geri dönüşüm, atık gömme veya gübreleştirme yöntemleri ile bertaraf edilir.

Hohenstein tarafından oluşturulan biyobozunurluk sistemi tekstil ürünlerinin bozunma seviyelerini belirlenen deney süresi boyunca kontrollü toprağa gömülme işlemi ile değerlendirmektedir. Söz konusu gömme işlemleri, malzemenin ayrıştırma ve bozunma davranışlarını belirleyen uluslararası standartlar temelinde yürütülmektedir.

Bu, tüketicileri kullanım ömrü dolan tekstil ürünlerinizin çevre etkisini tüketicilerle şeffaf bir şekilde paylaşmanıza ve ilgili ürünlerin sorumluluğunu kullanım ömrünün sonuna kadar üstlendiğinizi göstermenize imkan tanıyor.

Testlerimiz özellikle aşağıda belirtilen grupların kullanım amaçlarına uygundur:

 1. Tekstil üreticileri ve tekstil terbiye işlemleri yürüten şirketler
 2. Tekstil perakendecileri (sadece bozunmanın incelenmesi için)

Hohenstein deney düzeneği aşağıdaki standartlara uygun şekilde oluşturulmuştur:

 1. DIN EN ISO 11721-1: Tekstil ürünleri- Selüloz esaslı tekstil maddelerinin mikroorganizma direncinin belirlenmesi; Toprağa Gömülme Deneyi - Kısım 1: Çürüme geciktirici ekipmanın kanıtı
 2. DIN EN ISO 846: Plastik maddeler - Mikroorganizmaların plastik maddeler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
 3. DIN EN 13432: Ambalajlama- Gübreleştirme veya biyolojik parçalanabilirlik yöntemleri kullanılarak uygulanan geri dönüşüm işlemleri için gereklilikler

Bu temelde, gerekliliklerinizi karşılamak üzere tasarlanmış, özel testler sunuyoruz.

Kontrol edilen unsur:

 1. Tekstil ürünündeki kütle kaybı: Bir ürünün çürüme prosesi, mantar ve bakteri gibi mikroorganizmalar ve topraktaki oksijen kullanılarak araştırılır.
 2. Tekstil ürünlerinin ekotoksikolojik güvenliği:  Çevresel etki, tere ve solucan testleri uygulanarak tespit edilir.

Toprağa gömme işlemleri standart koşullarda gerçekleştirilir. Tekstil ürünlerinizin standart laboratuar koşullarında mı yoksa açık alan koşullarında (iklime maruz kalma) mı  gömüleceğine siz karar verebilirsiniz.

Avantajlarınız:

 • Elde edilen sonuçlar temelinde ürün optimizasyonu
 • Biyolojik olarak parçalanabilen tekstil ürünlerinizin Hohenstein kalite etiketi (B2C) veya Hohenstein sertifikası (B2B) ile etiketlenmesi
 • Ürünlerinizin çevre riski tespiti
 • B2B alanında:
  • Nesnel ve güvenilir biyobozunurluk değerlendirmesi
  • Ekotoksikolojik unsurlar temelinde kalite güvencesi
 • B2C alanında:
  • Pazarlama aracı (reklam etkisi)
  • Tüketicilere argüman ve satın alma kararı süreçlerinde destek sağlanması

İndirmeler