Türkiye
Americas
Bangladesh
Việt Nam
Indonesia
中国
close

Bütünsel bir sürdürülebilirlik görüşü için biyolojik bozunabilirlik.

Bütünsel bir sürdürülebilirlik görüşü, yalnızca üretim ve ürün güvenliğine değil, aynı zamanda ürün yaşam döngüsünün sona ermesinin ardından çevrede kalanlara da odaklanır.

Bir tekstil ürününün modası geçtiğinde, söz konusu ürün değeri düşürülerek ikinci el ürün olarak, ileri dönüşüm ürünü olarak veya geri dönüştürme yardımıyla tekrar tüketim zincirine kazandırılabilir. Aksi takdirde termal geri dönüşüm ve çöpe atma yoluyla veya en kötü durumda çevrede bertaraf gerçekleşir. Ürünlerin biyolojik olarak parçalanabilir olduğundan ve çevre üzerinde herhangi bir olumsuz iz bırakmadığından emin olmak için Hohenstein, tekstil ürünlerine özel bir test geliştirmiştir.

Hohenstein tarafından oluşturulan biyobozunurluk testi tekstil ürünlerinin bozunma seviyelerini belirlenen deney süresi boyunca kontrollü toprağa gömme işlemi ile değerlendirmektedir. Bu test, ürünlerin çürüme ve bozulma davranışlarını belirlemek için kullanılan uluslararası standartlara dayanmaktadır.

Bu yolla, sorumluluğunuzun tüm kullanım döngüsünü kapsadığını göstererek, kullanım ömrü dolan tekstil ürünlerinizin çevreye etkisini dışarıya (tüketicilere) şeffaf bir şekilde iletebilirsiniz.

Hohenstein deney düzeneği aşağıdaki standartlara uygun şekilde oluşturulmuştur:

 1. DIN EN ISO 11721-1: Tekstil ürünleri- Selüloz esaslı tekstil maddelerinin mikroorganizma direncinin belirlenmesi; Toprağa Gömülme Deneyi - Kısım 1: Çürüme geciktirici ekipmanın değerlendirilmesi
 2. DIN EN ISO 846: Plastik maddeler - Mikroorganizmaların plastik maddeler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Bu temelde, ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış, özel testler sunuyoruz.

Kontrol edilen unsurlar:

 1. Tekstil ürünündeki kütle kaybı:
  Bir ürünün mantar ve bakteri gibi mikroorganizmalarca ve topraktaki oksijenle birlikte gerçekleştirilen çürüme süreci araştırılır.
 2. Tekstil ürünlerinin ekotoksikolojik güvenliği: 
  Çevresel etki, tere ve solucan testleri uygulanarak tespit edilir.

Testler, ya belirli laboratuvar koşulları altında ya da uygun dış ortam koşulları (iklime maruz kalan) altında gerçekleştirilebilir. Laboratuvar koşullarında inkübasyon, sabit iklim koşulları altında standartlaştırılmış test kaplarında gerçekleşir.

Bir referans numuneye karşı izlenen biyolojik aktivite ile aerobik koşullar altında standart test toprağında test yapıyoruz.

Numune alma ve numune temizleme, tanımlanan topraktan çıkarılma tarihinden sonra gerçekleşir (bunlar ürüne bağlı olarak farklı şekilde ayarlanabilir).

Belirli bir test periyodundan sonra testler, kütle kaybı belirlenerek numune malzemesinin kalitatif değerlendirmesine dayalı olarak test numunelerinin bozunma hızı üzerinden değerlendirilir.

Ayrıca, ekotoksikolojik çalışmalar kullanarak bozunma ürünlerinin çevresel uyumluluğunu ve çevresel kirlenmeyi kontrol ediyoruz ve isteğe bağlı olarak bunları kimyasal analizlerle destekleyebiliyoruz.

Avantajlarınız:

 • Toprakta biyolojik olarak bozunabilirliğin objektif ölçümü
 • Pazarlama İddialarının Kanıtı
 • Elde edilen sonuçlar temelinde ürün optimizasyonu
 • Biyolojik olarak parçalanabilen tekstil ürünlerinizin Hohenstein kalite etiketi (B2C) veya Hohenstein sertifikası (B2B) ile etiketlenmesi
 • Ürünlerinizin çevre riski tespiti
 • Ürünlerin elden çıkarılması / geri dönüştürülmesine ilişkin tavsiyeler

Bunları biliyor musunuz?

Hohenstein Biyobozunur Ürün Kalite Etiketi, kalıntıları test değerlendirmesinde ekotoksikolojik olarak güvenli olarak sınıflandırılan ürünlere verilir.
TEST PROSEDÜRÜ VE TEST KRİTERLERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

İndirmeler