Ürünleriniz yeni moda trendleri belirlemekle kalmaz çok daha fazlasını sağlar.

Tüketicilerin tekstil ürünlerini yalnızca görünüşe ve kesime göre seçtiğini söyleyenler yanılıyor. Onlar için ürünlerin ve kıyafetlerin sağlığa zarar vermemesi ve bunların adil çalışma koşulları altında çevre dostu üretim tesislerinde üretilmesi de en az aynı derecede önemlidir. Alıcının bunu dükkanda yalnızca ürün aracılığıyla tahmin edebilmesi mümkün değildir. STANDARD 100 ve LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® ürün etiketleri ile üreticiler, alıcılar, markalar ve perakendeciler testi başarılı bir şekilde geçen sertifikalı ürünün katı OEKO-TEX® zararlı madde gerekliliklerini karşıladığına dair güvenceye sahiptir. MADE IN GREEN by OEKO-TEX® etiketi ayrıca bu etikete sahip kıyafet ve ev tekstili ürünlerinin aynı zamanda çevre dostu ve sosyal sorumluluk anlayışıyla üretildiği konusunda bilgilendirir. Böylece OEKO-TEX® ürün etiketleri yalnızca güven yaratmakla kalmaz aynı zamanda optimal satış figürü olarak da rol oynar.

Sorularınızı önceden cevapladık - STANDARD 100 by OEKO-TEX® hakkında bilmeniz gerekenler.

STANDARD 100, hammadde, ara ürün ve nihai tekstil ürünleri üretiminin her kademesinde ve aksesuarlar için dünya çapında standartlaştırılmış, bağımsız bir test ve sertifikasyon sistemidir. Sadece zararlı maddelere karşı test edilmiş nihai ürünler STANDARD 100 etiketi ile piyasada satışa sunulabilir. Sertifika, B2B alanında talep edilen teslimat koşullarının sağlanması için bir kanıt işlevi görür. STANDARD 100 uyarınca zararlı madde testleri önemli yasal düzenlemeleri, yasal olarak henüz düzenlenmemiş olsa da sağlık açısından riskli çok sayıda kimyasalı ve ayrıca sağlık hizmetleri ile ilgili farklı parametreleri dikkate alır.

STANDARD 100 uyarınca ürün sertifikasyonu ile aşağıdaki hedefler amaçlanmaktadır:

 1. Nihai tüketiciye STANDARD 100 kriterleri uyarınca test edilmiş, sağlığa zararlı olmayan ürünler için güvenilir, üreticiden bağımsız bir ürün etiketi sunmak ve böylece tekstil ürünlerinde zararlı maddelere karşı etkili bir tüketici korumasına katkıda bulunmak.
 2. Tekstil zincirindeki şirketlere, hedefledikleri insan-ekolojik ürün güvenliğini sağlama konusunda bilimsel temele dayanan bir kriter kataloğu ve tarafsız laboratuvar testleri ile destek vermek.
 3. STANDARD 100, müşterilerine ürün güvenliği sunmak isteyen üreticiler ve perakendeciler için teslimat ilişkilerinin kolaylaştırılmasını ve hızlandırılmasını sağlayacaktır.
 4. Böylelikle aynı zamanda ithalatçılar, perakendecile ve üreticiler için yasal uygunluk elde edilecektir.

 

OEKO-TEX® zararlı madde testleri konsepti modüler yapı sistemine dayanır. Bu, ön aşamalardan sertifikaların tanınmasıyla birlikte tekstil değer zincirinin her aşamasında sertifikalandırmanın mümkün olduğu anlamına gelir. Böylece başarılı test, sertifikalandırma sonrasında ilgili tekstil ürünlerinin veya materyallerin STANDARD 100 etiketi ile işaretlenmesi hakkını verir.

OEKO-TEX® kriter kataloğu çok sayıda test parametresi içermektedir. STANDARD 100'ün temel içeriği, bilimsel temele dayanan gereklilikler, sınır değerleri ve test yöntemleridir. Test kriterleri ve sınır değerleri, çoğu durumda belirgin şekilde ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip standartların ötesine geçer. Çok sayıda diğer sağlığa zararlı maddenin dahil edilmesi, STANDARD 100'ün uzun yıllardır oynadığı öncü rolü açıkça yansıtmaktadır.

STANDARD 100 sertifikada organik pamuktan yapılmış ürünleri "organik" veya "organik olarak yetiştirilmiştir" gibi tanımlarla sunmak istiyorsanız, bu ürünleri OEKO-TEX® laboratuvar testi kapsamında genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) için ayrıca test ettirmeniz gerekir. Böylece siz ve müşterileriniz organik pamuktan yapılmış ürünlerinizin söz vermiş olduğunuz gibi gerçekten organik özellikte olduğu güvencesine sahip olursunuz. Elbette bu GDO testinin talep üzerine konvansiyonel şekilde yetiştirilmiş pamuktan yapılmış ürünleriniz için de yapılması mümkündür.

STANDARD 100'e göre sertifikalandırılmış ürünler, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmışsa ve sertifika sahibi bunu sertifika üzerinde açıkça belirtmek istiyorsa ek gereksinimleri karşılamalıdır.

Aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Ana tekstil malzemesinin en az% 20'si geri dönüştürülmelidir.
 • Başvuruda malzemelerin menşei hakkında ek bilgi istenmektedir.
 • Bir malzemenin geri dönüştürülüp dönüştürülmediğini test etmek için laboratuvar testi olmadığından, test programı işlenmemiş malzemeye göre farklılık gösterebilir. Menşe farkı, test sıklığının artmasına neden olabilir.
 • Geri dönüştürülmüş malzeme ve işlenmemiş malzeme aynı sertifikada birlikte listelenemez.
 • Malzemenin üretimi için gerekliyse, işlenmemiş malzeme ile karışımlara izin verilir.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünlerini buna göre etiketlemek isteyen sertifika sahipleri, myOEKO-TEX® portalından bu amaçla özel bir etiket indirebilirler.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® uyarınca zararlı madde testleri, temelde tekstil ürünlerinin ve materyallerin ilgili kullanım amacına göre belirlenir. Bu nedenle şu ilke geçerlidir: Bir tekstil ürününün deriyle teması ne kadar yoğunsa ve deri ne kadar hassassa, o kadar katı insan ekolojik gereklilikleri karşılanmalıdır.

Ürün sınıfı I:
Bebekler ve üç yaşa kadar olan çocuklara yönelik tekstil ürünleri ve materyaller: İç çamaşırı, tulum, çarşaf, nevresim vb.

Ürün sınıfı II:
Yüzeylerinin büyük bölümü deriyle doğrudan temas eden tekstil ürünleri ve materyaller: İç çamaşırı, çarşaf, havlu, gömlek, bluz, çorap vb.

Ürün sınıfı III:
Deriyle temas etmeyen veya yalnızca yüzeylerinin küçük bir bölümü deriyle temas eden tekstil ürünleri ve materyaller: Ceket, manto, outdoor malzemeleri vb.

Ürün sınıfı IV:
Dekorasyon amaçlı döşeme malzemeleri: Masa örtüsü, perde, mobilya kumaşı vb.

 1. Başvuru ve test numunesinin sunulması
 2. OEKO-TEX® kriter kataloğu aracılığıyla test
 3. Test raporunun hazırlanması
 4. Uygunluk beyanının sunulması
 5. Testin başarılı olması halinde sertifikanın verilmesi

Test numunesi, STANDARD 100 uyarınca sertifikalandırılması gereken ürün grubunun tamamını kapsayacak şekilde seçilmelidir. Bu temsili seçim, sertifikadaki ürün tanımının temelini oluşturur. Eksik numune seçimi sertifikalandırılan ürün grubunun sınırlandırılmasına yol açabilir.

Bir yandan sertifika sahibi ürünün uygunluğunu sağlar. Bu, şirketin uygunluk beyanında kararlaştırılan dahili kalite kontrolleri yoluyla günlük olarak gerçekleşir. Diğer yandan ise Hohenstein OEKO-TEX® test enstitüsü olarak her yıl verilen tüm sertifikaların en az %25'ini kapsayan kontrol testleri gerçekleştirir. Bunun için güncel sertifikasyon işlemlerine ait numune sunumları aracılığıyla ön aşamalardan ürünler test edilir. Buna ek olarak rastgele kontrol yöntemiyle OEKO-TEX® sertifikalı ürünler satın alınır ve laboratuvarda yeniden test edilir. Ayrıca bağımsız, OEKO-TEX® tarafından görevlendirilmiş denetçiler, işletmelerdeki kalite güvencesini yerinde kontrol etmek için habersiz işletme ziyaretleri gerçekleştirir.

STANDARD 100 sertifikası 12 ay boyunca geçerlidir ve bu sürenin dolmasından üç ay önce istenildiği takdirde bir yıl daha uzatılabilir. Bu prosedür, devamlı ürün güvenliliğini sağlamak ve tüm tekstil zinciri boyunca kusursuz bir akışı garanti etmek için önerilir. 

Evet. STANDARD 100 uyarınca ürün sertifikasyonu yalnızca ürünün uygunluğu için şirkette uygun bir kalite güvence sisteminin tesis edilmesi ile mümkündür. Hohenstein tarafından ilgili QM sistemi tanınmalıdır.

Yalnızca tüm bileşenler gerekli test kriterlerini sağladığında etiketin kullanılmasına izin verilir. Hazır ürünlerde ayrı bileşenler halihazırda STANDARD 100 uyarınca başarılı şekilde sertifikalandırılmış olsa bile ayrıca kendine ait bir sertifika mevcut olmalıdır.

STANDARD 100 etiketi korumalı bir marka olduğundan, sertifikalı tekstil ürünlerinin ürün etiketlemesi ve diğer pazarlama faaliyetleri için kullanmak isteyen tüm firmalar etiketin kullanımına yönelik geçerli gerekliliklere uymalıdır. Ticari markanın taklit edilmesi ve kötüye kullanımı durumunda ceza hukuku ve medeni hukuk kapsamında dava açılır. Buna ek olarak bu durum temel oluşturan STANDARD 100 sertifikasının iptaline yol açabilir. STANDARD 100 etiketi, yalnızca gerçekten verilmiş olan test numarasının ve ilgili test kuruluşunun üzerinde belirtilmesi halinde geçerlidir. Ayrıca bu bilgiler mutlaka firmaya ait sertifika ile uyumlu olmalıdır.

Ürüne yerleştirilen STANDARD 100 etiketi tek başına başarılı bir zararlı madde testinin kanıtı olarak kabul edilmez. Bu nedenle, ürün grubunun veya malzemelerin satın alınması sırasında tedarikçilerden geçerli OEKO-TEX® sertifikasının sunulması talep edilmelidir. STANDARD 100 test etiketi üzerindeki bilgiler (test numarası ve test kuruluşu) eşlik eden sertifikadaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır. Sertifikada listelenmeyen ürünlere etiket yerleştirilmemelidir.

STANDARD 100'ün bu özel avantajlarını kaçırmayın.

 • Kurum içi kalite güvenceniz için pratik destek
 • Kendiniz kaynak bulundurmak zorunda kalmadan insan ekolojisi açısından zararsız, yasal olarak uyumlu tekstil ürünleri yoluyla tüketici koruması.
 • STANDARD 100'ün modüler yapı sistemi sayesinde her üretim kademesinden tekstil ürünleri test edilir ve sertifikalandırılır. Böylelikle, ön aşama sertifikalarının kullanımı ile karmaşık yapıya sahip ürünlerde bile çift testleri önleyebilir ve maliyet tasarrufu yapabilirsiniz.
 • Dünya çapında kullanılan OEKO-TEX® kriter kataloğu satın alma ve tedarik koşulları için bütüncül bir gereklilik profili sunar, böylelikle bilgi akışı basitleştirilir ve hızlandırılır.
 • Şeffaflık artısı her şeyden önce çok kısa üretim döngülerine ve karmaşık bir dahili kalite güvence sistemine sahip şirketler için ürün güvenliliğini artırır ve belirgin bir zaman tasarrufu sağlar.
 • STANDARD 100, üreticiden bağımsız bir etiket olarak ürünlerinizin insan ekolojisi açısından ürün güvenliliği konusundaki sorumluluğunuzu markalardan, perakendecilere ve tüketiciye kadar tekstil zinciri boyunca müşterilerinize şeffaf bir şekilde belgelemenizi sağlayan faydalı bir pazarlama aracıdır.

İndirmeler

Sorularınızı önceden cevapladık - MADE IN GREEN by OEKO-TEX® hakkında bilmeniz gerekenler.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® yalnızca aşağıdaki kriterlere sahip tekstil ürünleri için verilen izlenebilir bir ürün etiketidir:

 • Zararlı maddeler açısından test edilmiş malzemelerden,
 • Çevre dostu işletmelerde,
 • Güvenli ve sosyal sorumluluk sahibi iş yerlerinde üretilmiş olmalıdır.

MADE IN GREEN ürün etiketi, dünya çapında tekstil üretiminin her aşamasında her tekstil ürünü için verilebilir. Etikete sahip ürünler basit bir şekilde izlenebilir, böylece şirketler ve tüketiciler için yeni bir şeffaflık seviyesi elde edilir.

Tekstil zincirinin içindeki tüm şirketler ürünleri için MADE IN GREEN başvurusunda bulunabilir.

OEKO-TEX® prensipleri, herbir bileşenin ve işletmelerin MADE IN GREEN by OEKO-TEX® etiketini almak için hangi OEKO-TEX® sertifikalarına sahip olması gerektiğini tanımlayan belirli kriterleri ifade etmektedir. Buna, tekstil ürününün 300'ün üzerinde zararlı madde için test edilmiş olduğunu garanti eden STANDARD 100 by OEKO-TEX® dahildir. Diğer yandan STeP by OEKO-TEX® sertifikası tekstil ürünlerinin sürdürülebilir üretim proseslerinin kontrol edilmesine olanak tanır.

Tüketicilerin piyasadan satın alabileceği tekstil ürünlerinin MADE IN GREEN etiketi ile işaretlenmesi için aşağıdaki gereklilikler ve kriterler karşılanmalıdır:

 1. Bir tekstil ürününün toplam ağırlığının en az %5'ini oluşturan her bir bileşen, STeP by OEKO-TEX® sertifikalı bir üretim tesisinden gelmelidir. Bir tekstil ürününün ağırlığının en az %85'i STeP by OEKO-TEX® sertifikalı üretim tesislerinden gelmelidir.
 2. Yukarıda belirtilen kriterler için genel kural olarak, ürünün konfeksiyoncusunun ve ıslak ve kimyasal işlemlerin gerçekleştirildiği tüm işletmelerin STeP by OEKO-TEX® uyarınca sertifikalandırılması gerekir.
 3. Ürün STANDARD 100 by OEKO-TEX® sertifikasına sahip olmalıdır.

Tedarik zinciri içindeki şirketlere satılan ara ürünler aşağıdaki gereklilikleri ve kriterleri karşılamalıdır: Etiketin sahibi STeP by OEKO-TEX® sertifikasına sahip olmalı ve yukarıda belirtilen kriterlerin tümünü karşılamalıdır.

Etiket sahibi için geçerlilik bir yıl sonra sona erer ve bundan sonra yenilenmesi gerekir. Tedarik zincirinde MADE IN GREEN etiketine yönelik ön koşullar bakımından değişiklikler olması halinde, yeni bir etiket düzenlenmelidir. MADE IN GREEN etiketini taşıyan tekstil ürünlerini satın alanlar, mevcut bilgileri 5 yıl boyunca geriye dönük olarak izleyebilirler.

MADE IN GREEN etiketi bir ürün ID'sine sahiptir. Alıcılar, www.oeko-tex.com adresinden ürün ID'sini girerek veya QR kodunu tarayarak etiketin gerçek olduğundan emin olabilirler. MADE IN GREEN etiketini dahili olarak kullanan şirketler ayrıca MADE IN GREEN dashboard'undan numarayı girerek geçerlilikle ilgili bilgileri de alabilirler.

Bir numara ve/veya bir QR kodu formundaki ürün ID'si, ürünün nerede üretildiğine ve zararlı maddeler için test edilmiş olduğuna ve OEKO-TEX® yönetmelikleri uyarınca sürdürülebilir şekilde üretilmiş olduğuna dair bilgi verir. Bu bilgilere www.oeko-tex.com adresinden ürün ID'sini girerek veya QR kodunu tarayarak ulaşılabilir.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®, çevre dostu ve sosyal sorumluluk bilinciyle üretilen, zararlı maddelere karşı test edilmiş tekstil ürünleri için izlenebilir bir ürün etiketidir. STANDARD 100 by OEKO-TEX® etiketi zararlı maddeler için test edilmiş olan ürünlere yerleştirilebilir.

MADE IN GREEN'in bu özel avantajlarını kaçırmayın.

 • Tedarik zincirinizde sürdürülebilir üretim ve çalışma koşulları sağlayın.
 • MADE IN GREEN etiketi size nihai müşterileriniz ve iş müşterilerinizin yanı sıra diğer çıkar gruplarına sürdürülebilirliğe olan bağlılığınızı güvenilir bir şekilde iletme olanağı tanır.
 • Tüm tedarik zincirinizi şeffaf şekilde göstermek istiyorsanız, MADE IN GREEN etiketi ile tüm ülkelerindeki tedarikçilerinizin üretimlerinin birlikte kararlaştırılan kalite ve çevre standartlarının yanı sıra adil ve güvenli çalışma koşullarını karşıladığını güvenilir şekilde gösterebilirsiniz.
 • MADE IN GREEN etiketi ile ürün kalitesi ve iyi çalışma koşulları gibi sürdürülebilir faktörlerin başarılı bir şekilde uygulanması için zemin oluşturan uzun vadeli tedarikçi ilişkilerinizi görünür hale getirebilirsiniz.
 • Benzersiz ürün ID'si veya QR kodu yardımıyla müşterileriniz MADE IN GREEN etiketini taşıyan ürünlerinizi şeffaf şekilde geriye dönük olarak izleyebilir. Buna tekstil ürününün tekstil zinciri boyunca hangi üretim tesislerinde üretildiği, ilgili fabrikaların hangi üretim aşamasına ait olduğu ve üretimin hangi ülkelerde gerçekleştiği dahildir.

İndirmeler

Başvuru

Sorularınızı önceden cevapladık - LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® hakkında bilmeniz gerekenler.

LEATHER STANDARD, üretimin her aşamasındaki deri ürünler ve deri aksesuar için dünya çapında standartlaştırılmış, bağımsız bir test ve sertifikasyon sistemidir. LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® uyarınca zararlı madde testleri önemli yasal düzenlemeleri, yasal olarak henüz düzenlenmemiş olsa da sağlık açısından riskli çok sayıda kimyasalı ve ayrıca sağlık hizmetleri ile ilgili farklı parametreleri dikkate alır.

LEATHER STANDARD uyarınca ürün sertifikasyonun amaçları;

 1. Nihai tüketiciye LEATHER STANDARD kriterleri uyarınca test edilmiş, sağlığa zararlı olmayan ürünler için güvenilir, üreticiden bağımsız bir ürün etiketi sunmak ve böylece etkili bir tüketici korumasına katkıda bulunmak.
 2. Tedarik zincirindeki şirketlere, spesifik olarak bu şirketler tarafından hedeflenen insan ekolojik ürün güvenliğini sağlama konusunda bilimsel temele dayanan bir kriter kataloğuna ve tarafsız laboratuvar testlerine dayanarak destek vermek.
 3. LEATHER STANDARD, müşterilerine ürün güvenliği sunmak isteyen üreticiler ve perakendeciler için teslimat ilişkilerinin kolaylaştırılmasını ve hızlandırılmasını sağlamak.
 4. LEATHER STANDARD, sağlığa zararlı olmayan ve güvenli deri ürünler arayan tüketiciler için güvenilir bir ürün etiketi sunmak.
 5. Böylelikle aynı zamanda ithalatçılar, perakendeciler ve üreticiler için yasal uygunluk elde edilmesi.

OEKO-TEX® zararlı madde testleri konsepti modüler yapı sistemine dayanır. Bu, ön aşamalarda sertifikaların tanınmasıyla birlikte deri üretiminin her aşamasında sertifikalandırmanın mümkün olduğu anlamına gelir. Böylece başarılı test, sertifikalandırma sonrasında ilgili deri ürünlerin LEATHER STANDARD etiketi ile işaretlenmesi hakkını verir.

OEKO-TEX® kriter kataloğu çok sayıda test parametresi içermektedir. LEATHER STANDARD'ın temel talebi, bilimsel temele dayanan gereklilikler, sınır değerleri ve test yöntemleridir. Test kriterleri ve sınır değerleri, çoğu durumda belirgin şekilde ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip standartların ötesine geçer.

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® uyarınca zararlı madde testleri, temelde deri materyallerin ve deri ürünlerin ilgili kullanım amacına göre belirlenir. Bu nedenle şu ilke geçerlidir: Bir deri ürününün deriyle teması ne kadar yoğunsa ve deri ne kadar hassassa, o kadar katı insan ekolojik gereklilikleri karşılanmalıdır.

Ürün sınıfı I:
Bebekler ve üç yaşa kadar olan çocuklara yönelik tekstil ürünleri ve materyaller: Deri kıyafet, deri eldiven, koyun derisinden oyun battaniyesi, kürk vb.

Ürün sınıfı II:
Cilde yakın kullanılan ürünler: Deri pantolon/ceket, deri eldiven, deri iç çamaşırı vb.

Ürün sınıfı III:
Cilde uzak kullanılan ürünler: Astarlı deri ceket/mont, deri çanta, deri kemer vb.

Ürün sınıfı IV:
Döşeme malzemeleri: Kumaş mobilya döşemesi vb.

 1. Başvuru ve test numunesinin sunulması
 2. OEKO-TEX® kriter kataloğu aracılığıyla test
 3. Test raporunun hazırlanması
 4. Uygunluk beyanının sunulması
 5. Sertifikanın verilmesinden önce veya kısa süre sonra firma denetimleri
 6. Testin başarılı olması halinde sertifikanın verilmesi

Test numunesi, LEATHER STANDARD uyarınca sertifikalandırılması gereken ürün grubunun tamamını kapsayacak şekilde seçilmelidir. Bu temsili seçim, sertifikadaki ürün tanımının temelini oluşturur. Eksik numune seçimi sertifikalandırılan ürün grubunun sınırlandırılmasına yol açabilir.

LEATHER STANDARD sertifikası 12 ay boyunca geçerlidir ve bu sürenin dolmasından üç ay önce istenildiği takdirde bir yıl daha uzatılabilir. Bu prosedür, devamlı ürün güvenliliğini sağlamak ve tüm tedarik zinciri boyunca kusursuz bir akışı garanti etmek için önerilir.

Evet. LEATHER STANDARD uyarınca ürün sertifikasyonu yalnızca ürünün uygunluğu için şirkette uygun bir kalite güvence sisteminin tesis edilmesi ile mümkündür. Hohenstein tarafından ilgili QM sistemi tanınmalıdır.

Bir yandan sertifika sahibi ürünün uygunluğunu sağlamalıdır. Bu, şirketin uygunluk beyanında kararlaştırılan dahili kalite kontrolleri yoluyla günlük olarak gerçekleşir. Diğer yandan ise Hohenstein OEKO-TEX® test kuruluşu olarak her yıl verilen tüm sertifikaların en az %25'ini kapsayan kontrol testleri gerçekleştirir. Bunun için güncel sertifikasyon işlemlerine ait numune sunumları aracılığıyla ön aşamalardan ürünler test edilir. Buna ek olarak rastgele kontrol yöntemiyle OEKO-TEX® sertifikalı ürünler satın alınır ve laboratuvarda yeniden test edilir. Ayrıca bağımsız, OEKO-TEX® tarafından görevlendirilmiş denetçiler, işletmelerdeki kalite güvencesini yerinde kontrol etmek için habersiz işletme ziyaretleri gerçekleştirir.

Derinin ve bununla bağlantılı farklı üretim proseslerinin ve kullanılan kimyanın özellikleri nedeniyle tekstil ürünlerinde olduğundan kısmen farklı sınır değerleri gereklidir.

Başvuru sahibi başvuru formunu imzalayarak kendisi için ilgili olan hayvan ve tür koruma yasalarına uymayı taahhüt eder ve bu konuda tek sorumludur. OEKO-TEX® topluluğu ve üye kuruluşlarından biri olan Hohenstein her türlü sorumluluktan muaftır.

Hazır ürünlerin tüm bileşenleri istisnasız şekilde gerekli test kriterlerini karşılaması halinde etiketin kullanılmasına izin verilir. Bu, derinin yanı sıra olası tekstil kumaşları, dikiş ipliği, dolgular, baskılar, etiketler vb. ile metal düğmeler, fermuarlar ve rivetler gibi tekstil dışı aksesuarlar için de geçerlidir. Burada materyale bağlı olarak ilgili standardın koşulları ve kriterleri kullanılır. Hazır ürünlerde ayrıca kendine ait bir sertifika mevcut olmalıdır. Yalnızca kullanılan başlangıç materyalleri ve bileşenler için OEKO-TEX® sertifikasına sahip olmak yeterli değildir.

LEATHER STANDARD etiketi korumalı bir marka olduğundan, sertifikalı deri ürünlerin ürün etiketlemesi ve diğer pazarlama faaliyetleri için kullanmak isteyen tüm firmalar etiketin kullanımına yönelik geçerli gerekliliklere uymalıdır. Ticari markanın taklit edilmesi ve kötüye kullanımı durumunda ceza hukuku ve medeni hukuk kapsamında dava açılır. Buna ek olarak bu durum temel oluşturan LEATHER STANDARD sertifikasının iptaline yol açabilir. LEATHER STANDARD etiketi, yalnızca gerçekten verilmiş olan test numarasının ve ilgili test kuruluşunun üzerinde belirtilmesi halinde geçerlidir. Ayrıca bu bilgiler mutlaka firmaya ait sertifika ile uyumlu olmalıdır.

Ürüne yerleştirilen LEATHER STANDARD etiketi tek başına başarılı bir zararlı madde testinin kanıtı olarak kabul edilmez. Bu nedenle, ürün grubunun veya malzemelerin satın alınması sırasında tedarikçilerden geçerli OEKO-TEX® sertifikasının sunulması talep edilmelidir. LEATHER STANDARD test işareti üzerindeki bilgiler (test numarası ve test kuruluşu) eşlik eden sertifikadaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır. Sertifikada listelenmeyen ürünlere etiket yerleştirilmemelidir.

LEATHER STANDARD'ın bu özel avantajlarını kaçırmayın.

 • Kurum içi kalite güvenceniz için pratik destek sağlar. 
 • Gerekli tedarikleri kendiniz hazırlamak zorunda kalmadan insan ekolojisine zarar vermeyen deri ürünleri ile tüketicinin korunmasını sağlar. 
 • LEATHER STANDARD'ın modüler yapı prensibi sayesinde çift testler önlenir ve maliyet tasarrufu yapılır.
 • Dünya çapında kullanılan OEKO-TEX® kriter kataloğu satın alma ve tedarik koşulları için bütüncül bir gereklilik profili sunar, böylelikle bilgi akışı basitleştirilir ve hızlandırılır.
 • LEATHER STANDARD perakende zincirleri, indirimli satış mağazaları, üreticiler vb.'ne ait birçok Yasaklı Madde Listesine (RSL) zemin sağlar ve böylece birçok tedarik koşulunun temelini oluşturur.
 • LEATHER STANDARD, üreticiden bağımsız bir etiket olarak ürünlerinizin insan ekolojisi açısından ürün güvenliliği konusundaki sorumluluğunuzu markalardan, perakendecilere ve tüketiciye kadar tedarik zinciri boyunca müşterilerinize şeffaf bir şekilde belgelemenizi sağlayan faydalı bir pazarlama aracıdır.

İndirmeler