Global
Türkiye
Bangladesh
India
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Kimyasal koruyucu giysiler, giyen kişinin kimyasal veya mikrobiyolojik olarak kirlenmiş ortamlarda olumsuz sağlık etkileri olmadan çalışmasını sağlayan kişisel koruyucu ekipmanlardır.

Çevreden gelebilecek tüm madde ve materyallere karşı direnç mümkün olmadığından, her kimyasal koruyucu giysi belirli bir kullanım için tasarlanmıştır. Kullanım türüne bağlı olarak, kimyasal koruyucu giysiler için gaz geçirmezlikten sıvılara karşı sınırlı sızdırmazlığa kadar koruyucu etkileri açısından farklılık gösteren 6 tür vardır.

Kişisel koruyucu ekipman (KKE) olarak kullanılmak üzere kimyasallara karşı yeniden kullanılamayan, sınırlı kullanımlı veya yeniden kullanılabilen koruyucu giysilerin Avrupa standardı DIN EN 14325'in spesifikasyonlarını ve türe özgü gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını sizin için kontrol ediyoruz.

Kimyasallara karşı koruyucu giysilerin test edilmesi ve sertifikalandırılması

Akredite bir laboratuvar ve onaylanmış kuruluş (No. 0555) olarak, kimyasal koruyucu giysileri test edip sertifikalandırıyor ve 2016/425 sayılı Yönetmelik (AB) uyarınca KKD'nizin CE işaretlemesi için AB tip inceleme sertifikaları düzenliyoruz.

Avantajlarınız

 • Ürünlerinizin bağımsız işlevsel doğrulaması
 • Avrupa pazarına sunmak için 2016/425 sayılı Yönetmeliğin (AB) tüm gerekliliklerine uygunluk, KKD'nizi CE işaretiyle işaretlemenizi sağlar.
 • Koruyucu giysilerinizin tüketicisi / kullanıcısı için güvenilir güvenlik

Ne test ediyoruz

Uygulanabilirlik

Uygulanabilirlik

Aşağıdaki koruyucu ekipmanları sizin için test ediyor ve sertifikalandırıyoruz:

 • Kimyasallara karşı koruyucu giysiler:

  Tip 6 DIN EN 13034
  Tip 5 DIN EN 13982-1
  Tip 4 DIN EN 14605
  Tip 3 DIN EN 14605

 • Kimyasallara karşı koruyucu giysiler için yüzey malzemesi
 • Tehlikeli kimyasallara karşı koruyucu eldiven DIN EN ISO 374-1

  DIN EN 374-2:2014, 7.2 ve 7.3'e göre penetrasyon
  DIN EN 374-4'e göre bozulma
  Permeasyon DIN EN 16523-1

Performans gereksinimi testleri

Malzemelerin, dikişlerin, bağlantıların ve montajların performans gereksinimleri için testler

Kimyasal koruyucu giysilerinizi aşağıdaki hususlar kapsamında test ediyor ve değerlendiriyoruz:

 • EN 14325 bölüm 4'e göre malzemelerin performans sınıflandırması.

 • EN 14325 bölüm 5'e göre dikişler, bağlantılar ve montajlar için performans gereksinimleri

 • İsteğe bağlı: EN 14126'ya göre mikrobiyolojik test

 • İsteğe bağlı: Biyouyumluluk değerlendirmesi (örn. DIN EN ISO 10993-5'e göre sitotoksisite)

Tüm takım elbise için gerekenler

Tüm takım elbise için gerekenler

 • EN ISO 13688'e göre genel gereklilikler
  (etiketleme ve üretici bilgilerinin doğrulanması dahil)
 • Tip 6 - EN 13034:
  EN 17491-4'e göre sis testi
 • Tip 5 - EN 13982-1:
  EN 13982-2'ye göre içe doğru sızıntı

 • Tip 4 - EN 14605:
  Püskürtme testi EN 17491-4

 • Tip 3 - EN 14605:
  EN 17491-3'e göre jet testi

İndirmeler