close

Sürdürülebilir Tekstil ve Deri Üretimi

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki konulardan birini seçin.

STeP nedir?

OEKO-TEX® STeP, "Sürdürülebilir Tekstil ve Deri Üretimi" anlamına gelir ve tekstil ve deri tedarik zincirleri boyunca çevre dostu üretim süreçlerini ve sosyal açıdan sorumlu çalışma koşullarını sağlamak ve şeffaf bir şekilde iletmek isteyen üretim tesisleri için bağımsız bir sertifikasyon sistemidir.

Lütfen çevrimiçi formu doldururken ortak laboratuvar olarak HOHENSTEIN'i seçin.

Diğer özellikler

Mevcut diğer sertifikasyon sistemleriyle karşılaştırıldığında STeP, tekstil ve deri endüstrilerinin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmıştır. Modüler ve bütünsel bir yaklaşıma dayanan STeP, sürdürülebilir üretimin gerekli tüm yönlerini inceleyerek tüm tedarik zinciri boyunca üretim tesislerinin kapsamlı bir analizini ve değerlendirmesini sağlar. STeP sertifikasının altı modülü şunları içerir:

Şirket tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi bir değerlendirmeden sonra denetçilerimiz sağlanan verileri tesislerde yerinde doğrular. Sertifikada, üretim tesisi tarafından elde edilen sürdürülebilirlik derecesi, her bir modül ve bir bütün olarak şirket için sonuçları listeleyen şeffaf, üç aşamalı bir puanlama sistemi şeklinde gösterilir.

   STeP sertifikası size nasıl yardımcı olabilir?

   STeP sertifikası, üreticilerin, markaların ve perakendecilerin, tedarik zincirlerinin üretim tesislerinde ekolojik üretim süreçleri, sosyal açıdan sorumlu çalışma koşulları ve işçi güvenliği oluşturmasına ve sürekli olarak iyileştirmesine olanak tanır. Üçüncü taraf sertifikalandırma, STeP kriterlerinde düzenli güncellemeler ve sertifikasyon aracı tarafından sağlanan yerleşik kıyaslama, sertifikalı üreticilerin optimize edilmiş ve verimli üretim süreçleriyle kazandıkları rekabetçi konumlarını geri kazanmalarına yardımcı olur.

    

   Temel bilgiler

   Geçerlilik

   STeP sertifikası, bir üretim tesisi başarıyla denetlendikten sonra verilir ve üç yıl süreyle geçerlidir. Bu süre, başarılı bir yeniden belgelendirmenin ardından her zaman üç yıl daha uzatılabilir. Sertifikasyon sürecinin herhangi bir noktasında sorun tespit edilirse, OEKO-TEX® STeP sertifikası iptal edilebilir.

   Hedef kitle

   STeP sertifikası, üretim ve çalışma koşullarını analiz etmek ve değerlendirmek isteyen tekstil ve deri tedarik zincirlerindeki her üretim tesisine açıktır.

   • Kuru eğirme, büküm ve ilgili işlemler
   • Islak eğirme ve ilgili işlemler
   • Dokuma, örme, dokumasız kumaşların üretimi ve ilgili işlemler
   • Boyama, baskı, terbiye, kaplama ve ilgili işlemler
   • Ürünlerin kesim, dikim ve ilgili işlemlerle oluşturulması
   • Tabaklamaya hazırlık
   • Tabaklama
   • Retenaj, boyama, yağlama
   • Deri bitirme
   • Deri ürünlerin konfeksiyonu
   • Aksesuar imalatı (örneğin fermuarlar, düğmeler, etiketler)
   • Köpük ve şilte imalatı
   • Tekstil ve deri lojistiği
   • Diğer (ör. tarım dışı lif üretimi)

   STeP sertifikası şu anda pamuk ekimi veya koyun yünü üretimi gibi tarımsal işlemler ve nakliye gibi sonraki aşamalar için mevcut değildir.

   Kriterler / Gereklilikler

   STeP sertifikası, altı modülde çevresel ve sosyal kriterlere uyumu gerektirir. Asgari gereksinimler şunları içerir:

   Kimyasal yönetimi

   • Uygun bir kimyasal yönetim sisteminin tanıtılması
   • Üretimde Kullanımı Kısıtlanmış Maddeler Listesine (MRSL) uygunluk
   • Düzenli kimyasal işleme eğitimi (temel ve ileri düzey)
   • Kullanılan kimyasalların ve bunlarla ilişkili risklerin şeffaf iletişimi ve kontrolü
   • Kimyasal kullanımının takibi, kimyasalların ve yardımcı maddelerin temini ile bunların depolanması ve uygulanması

   Çevresel performans

   • Öngörülen sınır değerlere uygunluk (atık su, emisyonlar vb.)
   • En son teknoloji standartlarını karşılayan üretim sistemleri ve ekipmanlarının kullanılması
   • Kaynakların verimli kullanımı
   • Karbon ayak izinin azaltılması

   Çevre Yönetimi

   • Tüm çevre koruma önlemlerinin sistematik koordinasyonu ve uygulanması için mevcut çevre yönetim sistemlerinin uygulanması
   • Çevresel hedeflerin tanımı
   • Çevre raporlarının düzenli olarak oluşturulması

   Sosyal sorumluluk

   • BM insan hakları sözleşmeleri ve ILO temel çalışma standartları doğrultusunda sosyal olarak kabul edilebilir çalışma koşullarının sağlanması
   • Çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek için yönetim sistemleri uygulamak
   • Çalışma saatleri, ücretler vb. için katı gereksinimlere uymak
   • Yerel paydaşların dahil edilmesi    

   İş sağlığı ve güvenliği

   • Bilinen güvenlik standartlarının uygulanması (örnek: ISO 45001’e göre)
   • İşyerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirler ve kişisel koruyucu donanımlar
   • Binaların ve üretim tesislerinin güvenliğinin sağlanması (örn. inşaat önlemleri, kaçış planları, üretim alanlarının ayrılması vb. yoluyla)

   Kalite Yönetimi

   • ISO 9001 veya diğer operasyonel yöntemlerle uyumlu bir QM sisteminin uygulanması
   • Malların ve üretilen ürünlerin akışıyla ilgili garantili izlenebilirlik, sorumluluk ve uygun belgeler
   • Yolsuzlukla mücadele ve şirket davranış kuralları dahil olmak üzere risk yönetimi ve kurumsal yönetim gibi meselelerinin ele alınması

   Sertifikasyon süreci

   • Başvuru
    Başvuru sahibi, OEKO-TEX® web sitesindeki çevrimiçi başvuru formunu doldurur.
    Lütfen formu doldururken HOHENSTEIN'i seçiniz.
   • Değerlendirme
    Başvuru sahibi çevrimiçi anketi doldurur ve gerektiğinde sistemde gerekli tüm kanıtları sağlar.
   • Hohenstein tarafından yapılan analiz
    Başvuru sahibi tarafından sunulan tüm bilgi ve verileri değerlendiririz.
   • Yerinde denetim
    STeP denetçimiz, başvuranın verilerini ilgili üretim tesislerinde yerinde doğrular.
   • Değerlendirme
    STeP denetçimiz, detaylı bir rapor hazırlar ve başvuru sahibini gerekli düzeltici aksiyonlar için bilgilendirir.
   • Sertifika verilmesi
    Nihai rapor ve STeP sertifikası sizin için yayımlanır.

   STeP sertifikası

   OEKO-TEX® web sitesinde STeP sertifikasyonuna başvururken, birlikte çalışmak istediğiniz enstitü olarak HOHENSTEIN'i belirtin. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçin!

   Avantajlarınız

   • STeP sertifikası, tekstil, deri ve hazır giyim sektörlerindeki koşullara özel olarak uyarlanmıştır.
   • STeP, sürdürülebilir üretim koşullarının kapsamlı bir analizini ve değerlendirilmesini destekler.
   • STeP, tedarik zinciri boyunca üreticilerin üretim süreçlerinde verimliliği artırmalarına yardımcı olur.
   • STeP, üretim tesislerinin çevresel performansını ve çalışma koşullarını sürekli olarak iyileştirir.
   • Küresel markalar ve perakendeciler tarafından kullanılan STeP, çevre koruma ve sosyal sorumluluk gereksinimlerini karşılayan bağımsız olarak doğrulanmış tedarikçiler bulmanıza yardımcı olur.
   • STeP, sertifikadaki açıklayıcı puanlama aracılığıyla, hangi operasyon alanlarının daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu açıkça göstermektedir.
   • Ayrıca STeP sertifikasyon sisteminin şeffaf anahtar performans göstergeleri, üretim tesislerinizdeki olası riskleri belirlemenizi sağlar.
   • STeP, sürdürülebilirlik çabalarının tedarik zincirine (sertifikasyon) ve tüketicilere (MADE IN GREEN etiketi) güvenilir bir şekilde belgelenmesini sağlar.
   • STeP, bağımsız doğrulama yoluyla yeni pazarlara ve ortaklıklara girmek için güveni kolaylaştırır.

   İndirmeler