close

Ücretsiz ve tedarik zinciriniz için oldukça değerli.

Sivil Toplum Kuruluşların (STK) ana taleplerinden biri, şeffaf tedarik zincirlerinin oluşturulması ve bunlara katılan tedarikçilerin sürdürülebilir şekilde çalışması için tüm çıkar grupları ile güvenilir iletişimdir.

OEKO-TEX® MADE IN GREEN etiketi gibi çözümler bu bağlamda nihai tüketiciye yönelik iletişim için ideal desteği oluşturur.

Ancak birçok şirket öncelikli olarak kendi tedarik zincirlerini sürdürülebilirlikle ilişkin olarak değerlendirmek ve zincirde yer alan şirketleri somut bir şekilde kontrol etmek ister.

MyOEKO-TEX®, tedarik zincirinizi üretim tesislerindeki çevresel ve sosyal koşullara ve ayrıca ürünlerinizin ve kullanılan kimyasalların güvenliğine ilişkin merkezi yönetim, değerlendirme ve kontrol için ücretsiz OEKO-TEX® müşteri portalıdır.

MyOEKO-TEX®

MyOEKO-TEX müşteri portalı için henüz bir kullanıcı hesabınız yok mu?

MyOEKO-TEX®, tedarik zincirinizin yönetilmesi için hangi fonksiyonları sunar?

Tedarikçiler ve talepler

Müşteri portalının bu alanında şunları yapabilirsiniz:

  • Doğrudan ve dolaylı tedarikçilerinizi görüntüleyebilir ve değerlendirebilirsiniz.
  • Yeni tedarikçiler ekleyebilir ve mevcut tedarikçi şirketleri ile doğrudan müşteri portalı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Farklı filtreler yardımıyla tedarikçilerinizin ve tedarikçi ilişkilerinizin grafik gösterimini görüntüleyebilir ve böylelikle genel değer zincirinizle ilgili somut bir genel bakış elde edebilirsiniz.
  • Mevcut OEKO-TEX® sertifikalarınızı basit bir şekilde yönetebilir ve örneğin geçerlilik süresi dolmadan önce otomatik bilgilendirme alabilirsiniz.

Buradan MyOEKO-TEX® tedarikçi ve talepler alanına ulaşabilirsiniz

İstatistik

Müşteri portalının bu alanı çok sayıda istatistiksel veri sunar. Bunlara dayalı olarak tedarikçi zincirinizi sürdürülebilir unsurlar açısından değerlerdirebilirsiniz:

  • Tedarikçi işletmelerinizi spesifik performans özellikleri (KPIs – Key Performance Indicators) yardımıyla ve ayrıca OEKO-TEX® STeP sertifikasının münferit sürdürülebilirlik modülleri uyarınca somut bir şekilde değerlendirirsiniz.
  • Tedarikçileri birbirleri ile ve farklı kıstaslar (bölge/ülke, üretim aşaması, toplam performans veya STeP sertifikasının modüllerindeki performans) açısından karşılaştırabilirsiniz.
  • Tedarik zincirinizin için sürdürülebilirlik hedefleri koyabilir ve bunları denetleyip değerlendirebilirsiniz.
  • Sürdürülebilirlik stratejiniz için hangi unsurların önemli olduğunu değerlendirirsiniz (örn. STeP sertifikasının münferit modülleri, belirli üretim aşamaları veya doğrudan/dolaylı tedarikçiler).
  • Tedarikçi zincirinizin sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi ile riskleri zamanında tespit edebilir ve eleyebilirsiniz.

Buradan MyOEKO-TEX® istatistik alanına ulaşabilirsiniz