Global
Türkiye
Bangladesh
India
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Riskleri azaltın, kazancı yükseltin.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKE) olarak kullanılan tekstil malzeme beklentileri çok yüksektir. Tarafsız olarak kontrol edilmiş ve sertifikalandırılmış bir ürün, rekabetin yoğun olduğu bu pazarda hayatta kalabilmek için temel şarttır.

Ürünlerinizi, talep standartlarını ve teknik spesifikasyonları kullanarak kişisel koruyucu donanımlar konusundaki (AB) 2016/425 sayılı direktif uyarınca sertifikalandırıyoruz. Bu direktif, diğer hususların yanı sıra Avrupa Ekonomi Bölgesinde üretim ve pazara sunum için nelerin dikkate alınması gerektiğini açıkça tanımlar. Bu kapsamda sertifikalandırdığımız ürün yelpazesi, itfaiyeciler için koruyucu kıyafetler, sıcağa ve soğuğa karşı koruyucu kıyafetler, hava şartlarına dayanıklı kıyafetler ve görünürlüğü yüksek ikaz kıyafetlerinden sıvı kimyasallara veya elektrostatik yüklenmeye karşı koruyucu kıyafetler, pastal kesim ve kaynakçı koruma kıyafetleri ve koruyucu eldivenleri gibi diğer kişisel koruyucu donanımlara varana dek kapsar.

AB direktifi bu kapsamda üç kategori arasında ayırt eder

Kullanıcının düşük risklere karşı etkinliğini kendisinin belirleyebileceği, etkilerin zaman içerisinde yavaşça gerçekleşmesi durumunda bunların kullanıcı tarafından zamanında ve tehlike oluşturmadan algılanabildiği durumlar için kişisel koruyucu ekipmanlar (ör. yağmura karşı koruyucu kıyafet veya bahçe işleri için eldiven).

Ne Kategori I ne de Kategori III tarafından kapsanmayan kişisel koruyucu ekipmanlar (ör. görünürlüğü yüksek ikaz kıyafetleri veya mekanik risklere karşı koruyucu eldiven).

Ölümcül tehlikelere veya ciddi ve geri dönüşü olmayan sağlık risklerine karşı koruması gereken ve kullanıcının kendisinin tehlikenin doğrudan etkisini zamanında algılayamayacağı kişisel koruyucu donanımlar (ör. itfaiye için koruyucu kıyafetler veya koruyucu itfaiyeci eldiveni).

KKE ürün alanında sertifikalar ve belgeler

Bir AB Model test belgesi, ürünün Avrupa Birliğinin uyumluluk yasalarına tabi olması durumunda ve uyumluluk değerlendirme yöntemi olarak AB tipi incelemenin sunulmuş olması durumunda bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenir (KKE Kat. II ve III için).

Bir ürün sertifikası, ürünün Avrupa Birliği’nin uyumluluk yasalarına tabi olması durumunda ve uyumluluk değerlendirme yöntemi olarak AB tipi incelemenin sunulmamış olmaması durumunda bir sertifikalandırma kuruluşu tarafından düzenlenir (KKE Kat. I için).

Onaylar, herhangi bir AB yasa ve direktifine tabi olmayan ürünler için düzenlenir.

HuPF ("Üniversal itfaiyeci koruyucu kıyafeti için üretim ve test açıklaması"nın kısaltması), itfaiye mensuplarının kişisel donanımının bir parçası olan koruyucu kıyafet için Almanya itfaiyesinde geçerli uygulama standardıdır. Bir ürün için HuPF bildirisi Bölüm 1 ve 4 başvurusunda bulunmak için temel şart, EN 469 gerekliliklerinin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak bu ürün için geçerli model test belgesinin sunulmasıdır. Aynı husus, EN ISO 11612 gereklilikleri sağlanmış olması gerektiği HuPF Bölüm 2 ve 3 için de geçerlidir.

Tüm seviyelerde güvenlik.

Kişisel koruyucu ekipmanlar öncelikle güven sağlamalıdır. Ancak başka hususlar da bir ürünün başarıyla pazara sunulması için ve güvenilirliğine katkı sağlar. Fonksiyon, tasarım ve sürdürülebilirlik arasındaki denge belirleyicidir.

İndirmeler

  • Değerlendirme süreci, sertifikanın verilmesi için kurallar ve süreç, sertifikanın devam ettirilmesi, sertifika geçerlilik alanının genişletilmesi veya kısıtlandırılması, sertifikanın askıya alınması, geri çekilmesi veya reddedilmesi dahil olmak üzere sertifika programları hakkında bilgiler
  • Ücretler hakkında genel bilgiler
  • Sertifikalandırma kuruluşunun adının ve sertifika işaretinin kullanılmasına ilişkin şartlar, kısıtlamalar yada sınırlandırmalar ve ayrıca sertifikaya atıfta bulunma yolları dahil olmak üzere başvuru sahiplerinin ve müşterilerin hak ve yükümlülüklerinin açıklaması
  • Şikayetlerin ve itirazların ele alınması ile ilgili süreç hakkında bilgiler

Bilgi: Sertifikalandırma kuruluşu herhangi bir finansal destek almamaktadır (DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01, Bölüm 4.6 b)).