Bakışlar sizin ve tedarikçi­ler­i­ni­zin üzerinde olsun

Günümüzde tüketicilerin tek beklentisi, üretimde kimyasalların sorumlu kullanımı ve sağlığa zararlı olmayan yüksek kalitede ürün değildir. Aynı zamanda satın aldıkları ürünlerin çevre dostu şekilde ve sosyal sorumluluk bilinciyle üretilmesini istiyorlar. STeP by OEKO-TEX® markalara, bayilere ve üreticilere sürdürülebilirlik konusundaki piyasa talebini başarılı bir şekilde karşılamak ve tekstil ve deri üretim zincirinin tamamındaki çabalarını açık ve şeffaf bir şekilde belgelemek için hedefe yönelik bir çözüm sunuyor. 

Ancak bu yeterli değildir. Aynı zamanda Greenpeace gibi Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ve tüketiciler de çevre dostu üretim proseslerine ilişkin taleplerde bulunuyor. Buna örnek olarak, on bir tehlikeli kimyasal grubunun tekstil üretiminden tamamen çıkarılmasını hedefleyen Greenpeace Detox kampanyası verilebilir. DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®, üretim tesislerine zararlı maddeleri tespit etme ve sağladıkları hizmetleri güvenilir şekilde duyurma olanağı tanıyan etkili bir kimyasal yönetim sisteminin tesis edilmesi konusunda destek veriyor.

Sorularınızı önceden cevapladık - STeP by OEKO-TEX® hakkında bilmeniz gerekenler.

STeP, "Sustainable Textile Production" (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) anlamına gelir. Bu, tekstil ve deri zincirindeki şirketlere sürdürülebilir üretim koşulları konusunda benimsedikleri yaklaşımı açık ve tarafsız şekilde kanıtlama olanağı tanıyan bağımsız bir sertifikasyon sistemidir. STeP sertifikası ile tedarik zincirinde yer alan firmaların üretim tesislerindeki sürdürülebilir üretim ve çalışma koşullarının kalıcı şekilde uygulanması ve devamlı iyileştirilmesinin temellerini atabilirsiniz. Modüler yapısı sayesinde bir şirketin ilgili bölümlerinin sürdürülebilirlik kriterlerinin karşılanması bakımından kapsamlı analizi ve değerlendirmesi mümkün olur.

STeP sertifikası ile tekstil ve deri üretim zinciri boyunca üretim tesislerinin, çevre dostu üretim proseslerinin kalıcı şekilde uygulanması, iş güvenliğinin iyileştirilmesi ve tüm üretim tesislerinde sosyal sorumluluk bilincine uygun çalışma koşullarının teşvik edilmesi amaçlanır. Sertifikalı şirketler, STeP kriterlerinin düzenli olarak güncellenmesi sayesinde çevre performanslarını, sosyal sorumluluklarını ve verimliliklerini devamlı olarak iyileştirebilirler. Bu da onlara optimal bir rekabetçi konum sağlar. 

STeP by OEKO-TEX® sertifikasının altı modülü ile sürdürülebilir üretim koşulları bakımından gerekli olan tüm şirket modüllerinin entegre analizi ve değerlendirmesi mümkündür. Bu modüller şunlardır:

 • Kimyasal yönetimi
 • Çevre performansı
 • Çevre yönetimi
 • İş yeri güvenliği
 • Sosyal sorumluluk
 • Kalite yönetimi

Tekstil ve deri ürünleri üretim zincirindeki tesisler (iplik fabrikaları, kumaş üreticileri, tekstil apre tesisleri, hazır giyim üreticileri, köpük ve yatak üreticileri, tabakhaneler veya aksesuar tedarikçileri dahil), üretim ve çalışma koşullarını STeP uyarınca sertifikalandırabilir. Pamuk yetiştiriciliği veya koyun yünü üretimi gibi tarımsal prosesler ile taşıma gibi alt aşamalar için STeP sertifikasyonu şu anda mümkün değildir.

Üretim tesisinin başarılı denetiminden sonra verilen STeP sertifikası 3 yıl boyunca geçerlidir ve bu süre, başarılı bir sertifikasyondan sonra ilave 3 yıl daha uzatılabilirBir STeP by OEKO-TEX® sertifikasının bazı özel durumlarda, uygunluk denetimi sırasında veya başka aşamalarda problem saptanması durumunda iptal edilmesi de mümkündür.

 • Bağımsız: Hohenstein, OEKO-TEX® kurucu üyesi olarak uluslararası tanınırlığa sahip, tarafsız bir kuruluştur ve bağımsız test laboratuvarı ve denetim kurumu olarak akreditasyona sahiptir. SteP by OEKO-TEX® ile tekstil ve deri endüstrisinin tamamında daha fazla sürdürülebilirlik için dünya çapında standart geçerliliğe sahip bir çözüm sunuyoruz.
 • Tekstil: Diğer sistemlerin aksine STeP sertifikasyonu tekstil ve deri endüstrisindeki özel koşullara hazırlanmıştır ve bu nedenle sürdürülebilir üretim koşullarının sağlam zemine dayanan bir değerlendirmesini sunmaktadır. Tüm dağıtım aşamalarını kapsayan geniş teknik bilgimiz sayesinde Hohenstein, bir OEKO-TEX® temsilcisi olarak şirketleri gerçeğe uygun şekilde değerlendirebilmek için gereken uzmanlığa sahiptir.
 • Şeffaflık: STeP her seviyede tüm paydaşlar için mümkün olan en yüksek şeffaflığı sunar: Tüm kriterler ve doğrulama prosedürleri erişime açıktır. Sertifikalı şirketler kendi verilerine ve değerlendirme detaylarına sınırsız erişime sahiptir. Değerlendirme sistemi üreticiler, markalar, perakendeciler ve hatta nihai tüketici için sürdürülebilirliğin yoğunlaştırılmış ancak kapsamlı bir gösterimini sunar.
 • Bütünsel Yaklaşım: STeP sertifikasyonunun çeşitli bileşenlerini dikkate alarak üretim tesislerinin ilgili tüm bölümlerini analiz ediyoruz.
 • Dinamik: Sertifikalı şirketlerin devam eden iyileştirme süreci STeP sertifikasyon kriterlerinin devamlı geliştirilmesi yoluyla desteklenir. Bu, sürdürülebilir çalışma ve üretim koşullarının önemi konusunda farkındalığın arttırılmasına yardımcı olmaktadır.
 • İletişim: STeP sertifikasyonu, STeP sertifikasına dayalı olarak müşteriler ve medyaya karşı güvenilir ve kapsamlı bir iletişime olanak tanır. Uluslararası tanınırlığa sahip OEKO-TEX® markası aktif katılımcı şirketlerin imajını güçlendirir.

Evet. Sürdürülebilir üretim koşullarının objektif karşılaştırılabilirliği söz konusu olduğunda, tekstil, deri ve hazır giyim endüstrisindeki global ağlar nedeniyle yalnızca dünya çapında bağlayıcılığı olan kriterlerin benimsenmesi anlamlıdır.

İlk sertifikasyon denetiminden sonra sertifika geçerlilik süresi içinde uygunluk denetimiyle birlikte şirkette habersiz denetimler gerçekleştirilir. Yetkili OEKO-TEX®enstitüsü  olarak üretim tesislerinde gerekli kriterlere uyumu yerinde doğrular, bunların ilerlemesini analiz ederiz.

Kimyasal yönetimi

 • Uygun bir kimyasal yönetim sisteminin benimsenmesi
 • Zararlı madde listesinin (MRSL) gerekliliklerinin yerine getirilmesi
 • Kullanılan kimyasalların işlenmesi bakımından düzenli temel ve ileri eğitim
 • Kullanılan kimyasalların ve bunların teşkil ettiği risklerin şeffaf iletişimi ve kontrolü
 • Kimyasal kullanımının, kimyasalların ve yardımcı maddelerin satın alınmasının ve depolama ile kullanımın izlenmesi

Çevre performansı

 • Öngörülen limit değerlerine uygunluk(atık su, emisyonlar vb.)
 • En gelişmiş üretim teknolojilerinin kullanılması
 • Kaynakların verimli kullanılması
 • CO2 ayak izinin azaltılması

Çevre yönetimi

 • Sistematik koordinasyon için mevcut çevre yönetim sistermlerinin ve tüm çevre koruma önlemlerinin uygulanması
 • Çevre hedeflerinin belirlenmesi
 • Düzenli olarak çevre raporlarının hazırlanması

Sosyal sorumluluk

 • BM İnsan Hakları Sözleşmesi ve ILO Temel Çalışma Standartları çerçevesinde sosyal çalışma koşullarının sağlanması
 • Çalışma koşullarının devamlı iyileştirilmesi için yönetim sistemlerinin uygulamaya konulması
 • Çalışma saatleri, ücretler vb. gerekliliklere uyulması
 • Yerel paydaşların dahil edilmesi    

Kalite yönetimi

 • ISO 9001 veya diğer operasyonel yaklaşımlar gibi bir kalite yönetim sisteminin uygulamaya konulması
 • Malların ve üretilen ürünlerin akışına ilişkin garantili izlenebilirlik, sorumluluk ve uygun dokümantasyonun sağlanması
 • Risk yönetimi, yolsuzlukla mücadele ve şirket kuralları dahil Kurumsal Yönetim gibi ileri yönetim hususları

İş güvenliği

 • Tanınan güvenlik standartlarının uygulamaya konulması (ör. OHSAS 18001 uyarınca)
 • İş yeri güvenliğinin ve kişisel koruyucu ekipmanın sağlanmasına yönelik tedbirler
 • Binaların ve üretim tesislerinin güvenliğinin sağlanması (ör. yapısal tedbirler, kaçış planları, üretim alanlarının ayrılması vb.)

STeP'in kaçırılmaması gereken özel avantajları.

 • Global olarak aktif bir marka veya perakende şirketi olarak, STeP'i çevre koruma ve sosyal sorumluluk gereksinimlerinizi karşılayan uygun tedarikçileri aramak için kullanabilirsiniz.
 • Bir marka veya perakendeci olarak, hem tüketici hem de tedarik zinciriniz için sürdürülebilirlik konusundaki tüm çabalarınızı net ve kapsamlı bir şekilde belgeleyebilirsiniz.
 • Tekstil, deri ve hazır giyim üreticisi olarak, STeP sertifikasyonuna dayanarak üretim proseslerinizi önemli ölçüde daha verimli hale getirebilirsiniz.
 • Bağımsız doğrulama, sürdürülebilir üretim koşulları konusundaki bağlılığınızı herkese açık şekilde kanıtlamanıza, yeni pazarlara açılmanıza ve tedarikçi ilişkileri kurmanıza olanak tanır.
 • STeP diğer bazı sertifikasyonların aksine sürdürülebilir üretim koşulları bakımından kapsamlı bir analiz ve değerlendirme imkanı sunar.
 • STeP sertifikasyonu tekstil, deri ve hazır giyim endüstrisi koşullarına özel tasarlanmıştır.

İndirmeler

Başvuru

Yeni Karbon ve Su Ayak İzi aracı

Hazır giyim sektörü, küresel emisyonlara önemli bir katkıda bulunuyor. Buna ek olarak, su riski artıyor ve bugün hazır giyim sektörü su etkisinin ölçülmesi ve izlenmesi konusunda düşük performans gösteriyor. Aynı zamanda, tüketiciler ve markalar, su kullanımı ve iklim değişikliği gibi temel çevresel konularda eylem gösteren ve taahhütlerde bulunan ürünleri ve şirketleri giderek daha fazla seçiyor.

OEKO-TEX®, STeP by OEKO-TEX® sertifikalı üretim tesislerine karbon ve su etkilerini ölçmelerine yardımcı olacak şeffaf bir metodoloji ve veri modelleri sağlamak için bir Karbon ve Su Ayak İzi Aracı başlattı. Yeni aracın beta test aşaması Eylül 2021'de başlayacak.

Tarama Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) aracının çıktısı, tesislere karbon emisyonlarını ve su kullanım etkilerini tesis düzeyinde, işleme adımıyla veya 1 kg malzeme için ölçme ve raporlama fırsatı verir. Bu, tesislerin satın alınan malzemeleri değiştirmek veya operasyonları iyileştirmek için karbon emisyonu ve su azaltımı için en büyük fırsatları belirlemesini sağlar.

Soruları önceden cevapladık - DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® hakkında bilmeniz gerekenler.

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®, DETOX kampanyasının hedeflerine ulaşmak isteyen tekstil ve deri kuruluşları için akıllı ve kullanımı kolay bir doğrulama sistemidir. Bununla birlikte DETOX TO ZERO "başarılı" ve "başarısız" mottosuna göre hareket eden klasik bir doğrulama sistemi değildir. Bundan daha ziyade şirketlerin sürekli yapılan durum analizleri yoluyla devamlı iyileştirmeye ve çevre koruma tedbirlerinin hayata geçirilmesi sırasında üretim prosesindeki zararlı maddelerin azaltılmasına yönelik bir planın hazırlanmasına odaklanmaktadır. DETOX TO ZERO, kullanılan kimyasalların listelendiği, atık maddeler ve atık su yönetiminin değerlendirilmesini ve çevre koruma tedbirlerini içeren yıllık bir durum raporu yayınlar. Böylece, hem üretim tesisi hem de müşterileri, Greenpeace DETOX kampanyasının hedeflerinin karşılanıp karşılanmadığını izlemek için devamlı bir araca sahip olur.

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® tekstil ve deri zincirindeki üreticilere kimyasal yönetimi durumlarını ve atık su ve çamur kalitelerini değerlendirme ve bağımsız bir doğrulama yoluyla belgeleme olanağı sunuyor. Nihai amaç, bunlar çevre için ağır bir yük oluşturduğu ve kalıcılıkları ile insan vücudunda da toplanabilecekleri için on bir tehlikeli kimyasal grubunun üretimden tamamen çıkarılmasıdır.

Temel noktalar analiz ve değerlendirmedir:

 • DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® Üretim Yasaklı Maddeleri Listesi (MRSL) uyarınca atık su ve çamur uygunluğu
 • İşletmede depolanan kimyasalların DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® MRSL uyarınca uygunluğu
 • Şirket organizasyonu

DETOX TO ZERO, Greenpeace Detox Anlaşmasını imzalamış olan marka ve perakendecilerden oluşan tedarik zinciri için ve Greenpeace Detox Kampanyasının hedeflerini proaktif şekilde karşılamak için çabalayan tedarikçiler ve alıcılar için tasarlanmıştır.

Raporun geçerlilik süresi bir yıldır.

 1. www.oeko-tex.com/detoxtozero adresinden kayıt oluşturma
 2. Elektronik anketin doldurulması
 3. Verilen şirket bilgilerinin ve proses bilgilerinin bir denetçi tarafından yapılan yerinde doğrulanması.
 4. Tamamlanmış bir durum raporu gönderilir.

DETOX TO ZERO sistemi mevcut OEKO-TEX® sistemine tamamen entegredir. DETOX TO ZERO, STePby OEKO-TEX® ile tesis edilen yazılım temelinde çalışır ve üretim bilgilerinin basit ve etkili şekilde toplanmasına ve devamlı ilerleme kontrollerine olanak tanır.

DETOX TO ZERO'nun kaçırılmaması gereken özel avantajları.

 • Detox kampanyası hedeflerine göre kimyasal yönetiminizin kademeli optimizasyonu ve devamlı izlenmesi
 • Yasal gerekliliklerin ve/veya STK gerekliliklerinin karşılanması
 • Durum raporu sayesinde, kullanılan kimyasalların DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® MRSL ile en iyi şekilde uyumunu sağlayabilmek için devamlı iyileştirmeye yönelik bir rapor sunmu
 • Halihazırda karşılanmış olan Greenpeace Detox gerekliliklerinin durumunu duyurmak için etkili bir araç.
 • Bağımsız veri değerlendirmesi ve doğrulama
 • Veri toplamadan son değerlendirmeye kadar her alanda uzmanlık
 • Ürün sorumluluğu için OEKO-TEX® sistemine tam entegrasyon, STeP by OEKO-TEX® platformunun kullanılması sayesinde her zaman mümkündür.
 • Tekstil değer zincirinin her aşamasında proses ve ürün güvenliliğinin optimizasyonu
 • Detox taahhüdünüzü 2020’den önce uygulama ve verimli, güvenilir, sürdürülebilir  satın alma işlemlerinizi dünya çapında OEKO-TEX®'in 10.000'in üzerindeki OEKO-TEX® kullanıcısına aktarma şansına sahip olun

İndirmeler

Başvuru