Türkiye
Bangladesh
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Tekstil bakımı ve atık suda, lif salınımının belirlenmesi

Her yıl okyanuslarda 500.000 tona kadar mikroplastik lif birikmektedir. Tekstil ürünlerinin üretimi, ayrıca kullanım ve yıkanması sırasında, sentetik tekstillerden lif parçaları salınır. Bu parçalar, aşağı akış temizleme işlemleriyle etkili bir şekilde giderilmediği durumda ise, kanalizasyon yoluyla nehir, göl/gölet ve denizlere karışmaktadır.

Ölçün - Anlayın - Azaltın

Doğaya karışan tekstil girdisinin ölçülebilir, anlaşılabilir ve azaltılabilir olması için sizlere destek oluyoruz. Sizin için hizmetlerimiz:

DIN SPEC 4872

Yıkandıklarında tekstil ürünlerinin etkisini bu şekilde ölçüyoruz.

Test yöntemleri

Proses ve atık sudaki elyaf içeriğini bu şekilde belirliyoruz.

DIN SPEC 4872

Yeni DIN SPEC 4872, tekstil ürünlerinin yıkama sırasındaki çevresel etkilerini belirlemek ve sınıflandırmak için standartlaştırılmış bir test yöntemidir. Test yöntemi, tekstil ürünleri yıkandığında ne kadar lifin dışarı atıldığını, bu liflerin atık suda ne kadar iyi ayrıştığını ve lif kalıntılarının çevreye ne kadar zararlı olduğunu incelemektedir.

Test tamamlandıktan sonra, sonuç olarak elyaf deşarj derecesini, biyolojik bozunma oranını ve incelenen tekstil ürününün ekotoksikolojik potansiyelini yansıtan bir sınıflandırma kodu atıyoruz.

DIN SPEC 4872'yi indirin
 

Bu testleri sizin için gerçekleştiriyoruz

Elyaf salınımı

Elyaf salınımı

Uygun bir analiz sistemi (DIA) yardımıyla, tekstiller yıkama işlemi sırasında elyaf salınımına göre sınıflandırılır.

Biyobozunurluk

Biyobozunurluk

Çevresel etki açısından, atık sudaki elyafların biyolojik olarak parçalanabilirliği belirleyici bir rol oynamaktadır. Liflerin bozunma derecesi, DIN EN ISO 14851'e göre atık suda belirli bir süre sonra belirlenir.

Ekotoksikoloji

Ekotoksikoloji

Elyaf kalıntılarının ekotoksikolojik potansiyeli, yüksek su bitkileri için özellikle hassas bir model organizma olan su mercimeği kullanılarak DIN EN ISO 20079'a göre analiz edilmiştir.

ÖZET BİLGİ İNDİRİN

İndirmeler

Müşteri olarak avantajlarınız

  • Yıkama sırasında elyaf deşarjının objektif ölçümü, biyolojik olarak parçalanabilirlik ve elyaf kalıntılarının ekotoksikolojik potansiyeli

  • Satış makalelerinizin yetkin ve bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi, karşılaştırılması ve iyileştirilmesi

  • Ürünlerinizin çevresel fayda ve risklerinin belirlenmesi

Değerlendirmemizin amacı, ürün portföyünüzün optimizasyonu ve çevre kirliliğini aktif ve bilinçli bir şekilde kontrol etmenize veya önlemenize olanak tanıyan daha hedefli bir ürün geliştirme için size güvenilir veriler sağlamaktır.

Hohenstein Kalite Etiketimizi biliyor musunuz?

Standartlaştırılmış test prosedürümüzle, yıkama sırasında ürününüzün çevresel etkisini belirliyoruz - satış noktasında reklam için güvenilir bir kanıt elde edersiniz.

Test yöntemlerimiz

Analiz yöntemlerimiz ile sizler için, tekstil yüzeylerinden gerçekleşen  elyaf salınım davranışını, proses ve atık sudaki elyaf içeriğini belirliyoruz.

  • Hohenstein yöntemi ile lif salınımının ve lif uzunluğu dağılımının nicelendirilmesi: Dinamik Görüntü Analizi (DIA)

  • University of Leeds / Microfiber Consortium (UoL/TMC) yöntemine veya AATCC TM212'ye göre filtrasyon yoluyla toplam aşınmanın gravimetrik ölçümü

Veriler sayesinde avantajı kaçırmayın.

  • Tekstillerin ve atık suyun analizi (tek bir kaynaktan farklı türde numuneler)
  • Hohenstein DIA yöntemi ile açığa çıkan elyafın miktar, tip ve şeklinin belirlenmesi
  • Lif salınımının objektif ölçümü
  • Atıksuyun kalitesinin kontrolü, mevcut proseslerin optimizasyon potansiyeli ve işlem adımları

Hohenstein, yoğun araştırmalarla tekstil sürdürülebilirliğini destekliyor.

Tekstilin çevreye etkisi düşünüldüğünde, mikroplastik salınım engellenememektedir. Hohenstein, 2016'dan beri bu araştırmanın ön saflarında yer almakta olup, araştırma ve standardizasyon komitelerine aktif katılımımızdan yararlanmaktadır.
 

Mikroplastikler üzerine ödüllü araştırma (Almanca)

İndirmeler