Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
close

RESPONSIBLE BUSINESS nedir?

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS, şirketlerin insan hakları ve çevre kapsamında tedarik zincirleri boyunca kurumsal durum tespiti yükümlülüklerini uygulamalarına ve şeffaf bir şekilde iletmelerine yardımcı olan pratik bir değerlendirme aracı ve üçüncü taraf sertifikasyonudur.

Söz konusu yedi öğeye dayalı olarak RESPONSIBLE BUSINESS, bir şirketin yönetim sisteminin bir parçası olarak durum tespiti önlemlerini halihazırda ne ölçüde entegre ettiğinin bütüncül bir analizini ve değerlendirilmesini sağlar.

Ayrıca RESPONSIBLE BUSINESS, şirketlerin Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefine şirket içinde ulaşmak için bir iklim stratejisinin uygulanma durumunun haritalandırılmasına da olanak tanır.

Diğer özellikler

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS, öz değerlendirme ve güncel sertifika prosedürünü içeren modüler bir sisteme sahiptir.

   Öz değerlendirme

   Öz değerlendirme sürecinde, şirketlerin çevrimiçi bir araç doldurması ve toplanan verilere kanıt olarak ilgili tüm belgeleri göndermesi gerekir.

   Öz değerlendirme...

   • sorumlu işle ilgili olarak bir şirketin ve tedarikçilerinin durumunun anlık görüntülenmesini sağlar.
   • durum tespiti önlemlerinin ne ölçüde uygulandığını analiz etmeye ve değerlendirmeye yardımcı olur.
   • tedarik zinciri boyunca potansiyel risklerin ve iyileştirilmesi gereken çalışma alanlarının belirlenmesini sağlar.

   Şirketler öz değerlendirmeyi bağımsız bir çözüm olarak kullanabilirler. Bu durumda, yalnızca doğrulanmamış bir rapor sunabiliriz. Şirketler, bu raporla elde ettikleri durum tespiti çabaları hakkında anlamlı bilgilere sahip olacak, ancak rapordan herhangi bir ayrıntıyı üçüncü taraflara iletmelerine izin verilmeyecektir.

   Sertifikasyon

   Bir şirket kendi öz değerlendirmesinden elde ettiği sonuçları iletmek isterse, sağlanan veriler tarafımızca değerlendirilmeli ve ilgili tesiste yapılacak yerinde denetim ile doğrulanmalıdır.

   Denetimin başarıyla tamamlanmasının ardından, şirkete RESPONSIBLE BUSINESS sertifikası ile birlikte doğrulanmış bir rapor düzenleyeceğiz.

   Öz değerlendirmenin sonuçları, analiz edilen ve değerlendirilen ilgili durum tespiti unsurlarının her biri için, şeffaf üç aşamalı bir puanlama sistemi ile gösterilecektir:

   • Seviye 1:
    Tüm doğrudan tedarikçiler dahilinde durum tespiti
   • Seviye 2:
    Seviye 1 + malzeme üretimine kadar durum tespiti uygulaması
   • Seviye 3:
    Seviye 2 + ham madde üretimine kadar durum tespiti uygulaması

   RESPONSIBLE BUSINESS size nasıl destek olabilir?

   Durum tespiti ile ilgili mevcut veya gelecek yasal yönergelere hazırlıklı olmak için, hedeflenmiş ve şeffaf bir eylem ve önlem planı ile sorumlu davranma ve yasal yükümlülüğünüze uyma konusundaki kamu taahhüdünüzü birleştirmeniz gerekmektedir.

   OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS bu süreçte sizi destekler ve şirketiniz ve tedarik zincirinizdeki potansiyel riskleri belirlemeniz için size hızlı ve güvenli bir seçenek sunar. Bu şekilde, kendinizin ve tedarik zincirinizin ve yanı sıra daha geniş iş ilişkilerinizin ticari faaliyetlerinin mevcut ve olası olumsuz etkilerini önleyebilir veya azaltabilirsiniz.

   Temel bilgiler

   Geçerlilik

   OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS sertifikası 3 yıl geçerlidir ve daha sonra istenildiği kadar uzatma işlemi yapılabilir. Uygunluk denetimlerinin yıllık olarak yapılması gerekir.

   Hedef kitle

   Markalar ve marka grupları ile tekstil ve deri sektörlerinin perakendecileri ve tüccarları/toptancıları, tedarik zincirleri boyunca potansiyel riskleri daha kolay tanımlayarak ve insan hakları ve çevresel bağlamda durum tespiti yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli önlemleri uygulayarak OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSSINESS'tan eşit olarak yararlanabilirler.

   Kriterler / Gereklilikler

   Bir şirket, tanımlanan altı durum tespiti unsuru için minimum OEKO-TEX® gerekliliklerini karşılıyorsa RESPONSIBLE BUSINESS sertifikası alabilir:

   1. İş politikası
    Sorumlu iş uygulamalarını, şirketin politika ve yönetim sistemlerine dahil etmek.
   2. Risk analizi
    Tedarik zincirlerinin haritalandırılması ve şirketin tedarik zincirlerindeki risklerin belirlenmesinin ardından önceliklerin tespiti.
   3. Eylem ve önlem planı
    Potansiyel riskleri önlemek ve olumsuz etkileri gidermek için belirlenmiş eylem ve önlemlerin entegrasyonu.
   4. izleme
    Tanımlanan önlemlerin sürekli izlenmesi ve gerektiğinde sürekli düzenlenmesi.
   5. İletişim
    Risk analizi, şikayetler, olası ve mevcut olumsuz etkileri değerlendirmek için alınan önlemler dahil olmak üzere durum tespiti süreci hakkında tüm paydaşlarla şeffaf iletişim.
   6. Çözüme erişim
    Bir şikayet mekanizmasının uygulanması.
     
   7. İklim
    Bir şirket, Paris Anlaşmasının 1,5°C hedefini desteklemek için halihazırda yeterli önlemleri almışsa, örneğin bir iklim stratejisi uygulamış veya çevresel hedefler belirlemişse, bu uygulamalar da RESPONSIBLE BUSINESS sertifikasında dikkate alınacaktır.

   Sertifikasyon süreci

   • Başvuru
    Başvuru sahibi başvuru formunu doldurur ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki laboratuvarlarımızdan veya irtibat ofislerimizden birine gönderir.
   • Öz değerlendirme
    Başvuru sahibi, sunduğu verilerin kanıtı olan gerekli belgeleri sağlayarak çevrimiçi OEKO-TEX® aracının tüm sorularını yanıtlar. Tüm ilgili tedarikçilerin mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde haritalandırılması, olası risklerin değerlendirilmesi açısından sağlam bir temel oluşturacaktır.
   • Değerlendirme ve denetim
    Başvuru sahibi tarafından sağlanan tüm veriler kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Denetçilerimiz, ilgili tüm gerekliliklere uygunluğu, başvuru sahibinin tesislerinde yerinde denetim ile doğrular. Uzmanlarımız gerekliliklerin anlaşılması için gerektiğinde destek sağlayacaklardır.
   • Sertifika ve doğrulanmış rapor
    Başvuru sahibi için ayrıntılı ve doğrulanmış bir rapor oluşturulur ve gerekli durum tespiti yükümlülüklerine ne ölçüde uyduğunu şeffaf bir şekilde iletme yetkisi veren sertifika yayımlanır.

   RESPONSIBLE BUSINESS application

   Avantajlarınız

   • B2B paydaşlarına ve B2G taraflarına (yetkililer gibi) yönelik şeffaf ve kolay iletişim sağlar.
   • Hem durum tespiti yükümlülüklerinin daha da iyileştirilmesine ilişkin dahili anlayış elde etmek için bağımsız bir çözüm olarak hem de harici paydaşlara yönelik tam bir üçüncü taraf sertifikasyonu olarak esnek bir kullanım imkanı sunar. 
   • Bir üçüncü taraf sertifikası aracılığıyla elde ettiğiniz durum tespiti çabalarına ilişkin güvenilir iletişim ve belgeler sunmanızı sağlar.
   • RESPONSIBLE BUSINESS, tedarik zincirleriniz boyunca durum tespiti önlemlerini analiz etmek, uygulamak ve sürekli olarak optimize etmek için sistematik ve yönlendiren bir yaklaşım sunar.
   • Tedarik zincirlerinizi nesnel bir şekilde haritalandırmak ve insan hakları ve çevre sorunlarıyla ilgili potansiyel riskleri belirlemek için RESPONSIBLE BUSINESS sertifikasını kullanabilirsiniz.
   • RESPONSIBLE BUSINESS, mevcut veya gelecekteki yasal gerekliliklere uyum için sağlam bir temel oluşturmanıza olanak tanır.

   İndirmeler

   RESPONSIBLE BUSINESS hangi yönergeleri ve özellikleri dikkate alır?

   OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS standardını geliştirirken aşağıdaki belgeler ve yönergeler dikkate alınmıştır:

   • BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehberi (UNGPs)
   • Çok Uluslu Şirketler için OECD Rehberi
   • Tekstil ve Ayakkabı için OECD Durum Tespiti Rehberi 
   • Sorumlu İş Davranışı için OECD Rehberi
   • Alman Tedarik Zinciri Yasası
   • Avrupa Önerisi – Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi