Türkiye
Americas
Bangladesh
Việt Nam
Indonesia
中国
close

Doğal etkinlik testleri

Avrupa Biyosit Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin onaylanması için ön koşul, yeterli etkinliklerinin kanıtıdır. Daha iyi bir genel bakış için gerek Robert Koch Enstitüsü (RKI) gerekse Alman Uygulamalı Hijyen Derneği (Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH)), test edilmiş ve onaylanmış dezenfeksiyon prosedürlerinin listesini tutmaktadır.  Söz konusu listelerde yer almanız ve genel etkinlik deneyine tabii tutulmanız adına geçerli Avrupa Standartlarına ve standartlaştırılmış VAH yöntemlerine uygun test işlemleri sunuyoruz.

 

Buna ek olarak laboratuvar testlerimiz, farklı gerekliliklerin ve spesifikasyonların dikkate alınmasını gerektiren sanayide ve evlerde kullanılan dezenfektan yıkama prosedürlerini ve dezenfektanları test etmek ve değerlendirmek için kullanılır

Hohenstein, mikrobiyoloji laboratuvarlar ve test prosedürleri yanısıra dezenfektan ve antiseptik testlerinin yürütülmesi veya DIN EN 13727 gibi standartlar uyarınca söz konusu maddelerin etkinlik seviyelerine ilişkin kanıtın sunulması için gerekli bilgi birikimine sahiptir. Hohenstein, gerekli mikrobiyolojik testleri yürütmeye akredite edilmiş bir kuruluş olup bakteri, küf ve mayalar için farklı testler sunmaktadır.

İndirmeler