Türkiye
Bangladesh
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Yasalar tarafından düzenlenen alanda onaylanmış kuruluş ve akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onların çalışanları testleri, değerlendirmeleri ve sertifika işlemlerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütür. Bunlar gizlilik yükümlülüklerine tabidir ve meydana gelen çıkar çatışmaları ihbar edilmelidir. Yasalar tarafından düzenlenen alanda onaylanmış kuruluş ve akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşları çalışanları tarafından geliştirme, danışmanlık, şirkete özgü eğitim veya benzeri çalışmalar gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle işverenle teknik bilgi alışverişi yapma olanağı hariç tutulmamaktadır.