Türkiye
Bangladesh
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Birinci sınıf kalite için deterjan testleri

Deterjan performans testleri

Konu deterjan ve temizlik maddelerinin kalitesi olduğunda, bir unsur açıkça ön plana çıkıyor: Temizlik maddeleri kusursuz temizlik sağlıyor mu? Hohenstein çok uzun bir süredir deterjan ve temizlik maddelerinin birinci sınıf kaliteye sahip olmasında önemli bir rol oynuyor.

Ev tipi yıkama işlemlerine yönelik tasarlanmış tam donanımlı teknoloji merkezimizde testler yürütülürken ürünleriniz uzmanlarımız tarafından; yalnızca temizleme özelliğinin ötesinde performansları açısından da karşılaştırılmaktadır Aynı, zamanda ürünleriniz, birincil ve ikincil yıkama etkisi ve diğer önemli kalite kriterleri açısından da incelenmektedir.

İnceleme kriterleri:

 • Doğal lekelerin çıkarılması
 • Kirli test kumaşlarının temizlenmesi
 • Temizlik etkisi ve/veya kir çözme gücü
 • Yıkanan ürünün sertliği ve/veya kimyasal hasar oluşumu
 • Kumaşlarda inorganik ve/veya organik kireç oluşumu
 • Renk tonunun korunması ve/veya yüzey koruması
 • Linitest cihazında ve/veya çamaşır makinesinde renk geçişinin önlenmesi
 • Ambalaj veya paket bilgilerinin okunabilirliği ve anlaşılabilirliği
 • Dezenfeksiyon etkisi

İlgili testler özellikle aşağıda belirtilen maddeler için uygundur:

 • Ağır, renkli veya hassas temizlik deterjanları (toz, tablet veya sıvı ürünler)
 • Kireç çözücü ürünleri (toz, tablet veya sıvı ürünler)
 • Yardımcı ürünler (örn. leke tuzu, ön işlem ürünleri)
 • Renk koruyucu veya kir tutucu bezler

Daha iyi bir piyasa şeffaflığı için karşılaştırmalı deterjan testleri

İncelemelerimiz, genelde karşılaştırmalı ürün ya da deterjan testleri, diğer bir deyişle, deterjanınızı tanımlanmış özellikler temelinde test ettiğimiz objektif performans karşılaştırmaları şeklinde yürütülmektedir.

Ürününüzü en az bir adet referans ürün ile test ediyoruz, böylece test koşullarının pratik tasarımına ağırlık veriyor ve mevcut yönetmelikleri ve standartları esas alıyoruz. Referans ürün test edilecek ürünün eski bir modeli veya karşılaştırma amacıyla başka bir üreticiden alınmış bir numune olabilir.

Münferit ürünleri objektif bir şekilde karşılaştırarak bugün tüketicilerin, perakendecilerin ve üreticilerin eşit şekilde beklediği, gerekli piyasa şeffaflığını sağlayabiliyoruz.

Deterjanlar için kötü koku testleri

Temizleme etkilerine ek olarak, deterjanların önemli bir performans özelliği, yıkama sonrasında tekstillerde ter gibi istenmeyen kokuların kalıp kalmadığı ve ne ölçüde kaldığıdır.

“Kötü koku” testlerimiz ile toz, sıvı deterjan veya jel kapsül  gibi deterjan ürünlerinin ter kokusunu ne kadar azalttığını veya tamamen önleyip önlemediğini değerlendirebiliyoruz.

Şu anda bu amaç için size aşağıdaki test prosedürünü sunabiliriz:

Teknik test

 • Kapsam:
  Yapay terin ter kokusu yoğunluğunun 1 yıkamadan sonra değerlendirilmesi
 • Koku uygulaması:
  Hohenstein yapay teri uygun bir tekstil (örn. PES) üzerine tanımlanmış şekilde uygulanır.
 • Değerlendirme:
  Ter kokusu yoğunluğu, olfaktometrik bir ünite kullanılarak VDI 3882'ye göre eğitimli koku panelistleri tarafından değerlendirilir.

Panelistler ile yıkama ve aşınma testi

 • Kapsam:
  Ter kokusu yoğunluğunun 5 yıkama ve aktif aşınma döngüsünden sonra değerlendirilmesi
 • Koku uygulaması:
  Giysiler (örneğin spor tişörtleri) uygulamaya özel bir faaliyette test kişileri tarafından giyilir.
 • Değerlendirme:
  Ter kokusu yoğunluğu, olfaktometrik bir örnekleme ünitesi kullanılarak VDI 3882'ye göre eğitimli koku panelistleri tarafından ve/veya doğrudan tüketici panelistleri (tüketici burunları) ile değerlendirilir.

Ev tipi çamaşır dezenfektanlarının ve hijyen durulamalarının etkinliğinin test edilmesi

Mikroplarla kirlenmiş tekstil ürünlerinin yüksek yıkama sıcaklıkları veya bilinen ev ilaçları kullanılarak hijyenik olarak temizlenemediği durumlarda, çamaşır dezenfektanları ve hijyen durulama maddeleri, 20 ila 40° gibi düşük sıcaklıklarda bile patojenlerin ev içinde yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

DIN EN 17658:2022-11 test standardına dayanarak, evsel kullanım için deterjanların ve parlatıcıların dezenfekte edici etkisini bağımsız olarak değerlendirdiğimiz standartlaştırılmış bir test prosedürü sunuyoruz. Yaygın bir ev yıkama prosedürüne ilişkin simülasyon testimiz, ürününüzün dezenfeksiyon performansını ana döngü ve durulama döngüsü için ayrı ayrı değerlendirmenizi mümkün kılar.

Ayrıca, test yöntemimiz biyosidal deterjanların mikroorganizmaların neden olduğu kötü kokuları veya estetik bozulmaları önleme kabiliyetleri açısından değerlendirilmesi için de uygundur.

Müşteri olarak avantajlarınız

 • Ayrıntılı sonuçlar içeren normatif test raporu
 • Ev çamaşırları için kullanılan yıkama kimyasallarının bakterisit ve levurosidal etkisinin objektif olarak belirlenmesi
 • Mikrop eliminasyonu için etkin dozun belirlenmesi ve spesifikasyonu
 • Kullanım talimatlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar
 • Sıcaklığa duyarlı tekstiller için bir ev tipi yıkama işleminin simülasyonu
  (sıcaklık aralığı 20 ile 40° C arasında)


TEST PRENSİBİNİN DETAYLARI

Kullanılan test mikropları

Zorunlu test mikropları:

 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
 • Escherichia coli ATCC 10536
 • Staphylococcus aureus ATCC 6538
 • Enterococcus hirae ATCC 10541
 • Candida albicans ATCC 10231

Ek test mikropları (isteğe bağlı):

 • Dermatofitler
 • Kötü koku ile ilişkili mikroorganizmalar

İndirmeler