Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
close

Kural ihlallerini Hohenstein Uyumluluk Hattımız üzerinden bildirin.

Şirketimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın zarar görmesini ancak kurallara ve standartlara uyulduğu takdirde önleyebiliriz. Bu nedenle, şirketimizdeki suistimaller hakkında erken bir aşamada bilgilendirilmek isteriz, böylece bunları açıklığa kavuşturabilir ve düzeltebiliriz. Buna sahte test raporları ve sertifikalar hakkında bilgiler de dahildir. Ayrıca insan hakları veya çevresel durum tespiti yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin bilgiler için de minnettarız (LkSG Madde 8 (2) uyarınca Usul Kuralları).

Bu nedenle, "Hohenstein Compliance Line (HCL)" adında bir ihbar sistemi kurduk. Dünya çapındaki çalışanlar ve dışarıdan ihbarda bulunanlar, olası yönetmelik ihlallerini anonim olarak buradan bildirebilirler. Her rapor ayrıntılı olarak incelenir, şüpheli vakalar araştırılır ve olası ihlaller tutarlı bir şekilde takip edilir.

Hohenstein Uyum Hattımız en üst düzeyde gizlilik sağlar. Ayrıca, hem ihbarcılarla hem de bir iddiadan etkilenen çalışanlarla ilgilenirken adalete büyük önem veriyoruz. Orantılılık ilkesi her zaman gözetilir ve her bir vakada hangi sonuçların uygun, gerekli ve yerinde olduğu incelenir.

Uyum kurallarımızın ihlal edildiğini bildirmek ister misiniz?