Test kriterleri

Oksijenli koşullar altında standartlaştırılmış test toprağında tüm test süreci boyunca farklı parametreler (sıcaklık, toprağın nemi, kimyasal oksijen ihtiyacı, toprak solunumu vs.) yardımıyla biyolojik aktivite denetlenir. Bu testler tercihen tanımlanmış laboratuvar koşulları veya gerçeğe uygun dış ortam koşullarında gerçekleştirilebilir. Deneyler belirtilen test süresi boyunca ürünlerin çözünme oranı ve ayrıca çevre uyumluluğu veya kirletmesi üzerinden değerlendirilir (ekotoksikolojik incelemeler veya kimyasal analiz üzerinden). Bu nihai parametrelerin her biri için standartlaştırılmış yöntemler kullanılır.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN