Global
Türkiye
Bangladesh
India
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Kanıtlanmış kanserojen özellikleri nedeniyle, asbest genel terimi altında gruplandırılan ateşe dayanıklı mineral lifler kanunen yasaklanmıştır. Asbest lifleri solunduğunda akciğerlerin derinliklerine nüfuz eder ve uzun yıllar sonra sağlığa zarar verir.

Küçük miktarlardaki asbest bile tekstil ürünlerinde önemli ölçüde kirlenmeye neden olmak için yeterlidir. Örneğin 1993 ve öncesinde inşa edilmiş eski binalarda çıkan yangınlarda, salınan asbest liflerinin itfaiyecilerin koruyucu giysilerini kirletme riski yüksektir.

KKD ve diğer tekstil ürünlerinin zararlı asbestle kontamine olduğuna dair objektif kanıtlar, mevcut kontaminasyonu gidermek için itfaiyecilerin kıyafetleri gibi pahalı koruyucu ekipmanların profesyonel olarak yeniden işlenip işlenmeyeceğine veya yeniden işleme yapıldıktan sonra asbestin başarılı bir şekilde giderilip giderilmediğine karar vermek için sağlam bir temel sağlar.

Nasıl ve neyi test ediyoruz?

Taramalı elektron mikroskobu (SEM), ışık mikroskoplarına kıyasla 1000 kata kadar daha yüksek, çok detaylı ve yüksek kontrastlı büyütmeler sağlar. SEM teknolojisinin yardımıyla, yıkanmamış veya yeniden işlenmiş tekstil malzemelerini ve itfaiyeci kıyafetleri gibi KKD'leri sizin için asbest lifleri açısından tahribatsız bir şekilde analiz ediyoruz. Bunu yapmak için, kirlenmenin meydana gelme olasılığı olan bölgelerden (örneğin tekstil KKD'nin omuz ve kol bölgesinden) numune almak için yapışkan şeritler kullanıyoruz.

Test edilen numunelerde asbest lifleri tespit edersek, gerekirse profesyonel yeniden işleme veya dekontaminasyon için gerekli adımları atabilmeniz için bunu sizin için test raporumuzda açıkça belirtiyoruz.

    Asbest kalıntılarının test edilmesinin yanı sıra, SEM mikroskobuna dayalı aşağıdaki hizmetleri de sunuyoruz (yüzey element analizi, EDX dahil):

    • Kalite güvencesi, örneğin hasar taleplerinin analizi bağlamında
    • Yüzey analizi, örneğin cilalar ve kaplamalarla ilgili olarak
    • Yeni ve yıkanmış numunelerin karşılaştırılması