Türkiye
Bangladesh
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Test kriterleri

Ürün spesifikasyonuna bağlı olarak birden fazla test kullanılabilir.
Antibakteriyel tekstiller

Ter kokusu oluşturan bakterilere karşı etkinin test edilmesi:

Standart test metodu DIN EN ISO 20743’e uyarınca Staphylococcus ve Corynebacterium cilt bakterilerine 18 saatlik maruz kalma süresi ardından antibakteriyel aktivite kantitatif olarak belirlenir.

Koku salınımını ve emilimini optimize eden ürünler

Ter kokusu salınımı 
Özel olarak geliştirilen bir ter kokusu simülasyonu (”suni ter”), test numunesi üzerine uygulanır. Eğitimli koku denetçileri buharlaşan ter kokusunun yoğunluğunu VDI 3882 uyarınca değerlendirir.

Ter kokusu moleküllerini bağlama özelliği
Terin radyoaktif olarak işaretlenen bir iletken maddesi tekstil üzerinde sintilasyon ölçümü yardımıyla kantitatif olarak belirlenir.

Kokunun azalmasını optimize eden ürünler

Ter kokusu uygulama testi

Test numuneleri spesifik kullanım türünde (spor, iş) bir denek grubu tarafından giyilir. Ter kokusunun yoğunluğu daha sonra bir olfaktometrik örnekleme birimi kullanan eğitimli panelistler tarafından değerlendirilir. Böylece uygulama testi, tüketicinin bakış açısından ter kokusu karşıtlık etkisini kanıtlayabilir.


daha fazla bilgi edinin