Türkiye
Bangladesh
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Test kriterleri

"Antimikrobiyal" terimi, bakterilere karşı aktivite (bkz. "antibakteriyel") ve ayrıca iki etkinlik kategorisinden en az biri başarıyla test edilmişse kullanılır: küf mantarları ("antimikotik") ve/veya vekil virüsler. Kalite etiketi, ayrıntılı sonuçları olan test raporlarına dayanmaktadır.

Test numunesi, Hohenstein Laboratories tarafından DAkkS’de bir akreditasyonun bulunduğu DIN EN 14119 “Tekstillerin test edilmesi - Mikrobik mantarların (mikrofungi) etkililiğinin belirlenmesi, Yöntem B2” normu uyarınca test edilmektedir. Kalite etiketi ile norm testinin deney yaklaşımındaki test numunesinin Aspergillus niger ATCC 6275 ve Chaetomium globosum ATCC 6205 test mikroplarına karşı antimikotik bir faaliyet gösterdiği onaylanmaktadır. Mantar büyümesinin yavaşlama oranı bir kontrol malzemesi ile karşılaştırıldığında iki test mikrobunda ≥ %50 olmalıdır.

Test numunesi, Hohenstein Laboratories tarafından DAkkS’de bir akreditasyonun mevcut olduğu DIN EN ISO 846 “Plastikler - Mikro organizmaların plastikler üzerindeki etkililiğinin belirlenmesi, Yöntem B” normu uyarınca test edilmektedir.  Kalite etiketi ile norm testinin deney yaklaşımındaki test numunesinin Aspergillus niger ATCC 6275, Penicillium pinophilum ATCC 36839, Paecilomyces variotii ATCC 18502, Trichoderma virens ATCC 9645 ve Chaetomium globosum ATCC 6205 test mikroplarına karşı antimikotik bir faaliyet gösterdiği onaylanmaktadır. Mantar büyümesinin yavaşlama oranı bir kontrol malzemesi ile karşılaştırıldığında iki test mikrobuna karşı ≥ %50 olmalıdır.

Test numunesi, Hohenstein Laboratories tarafından Hohenstein tarafından geliştirilen bir test kapsamındaki süspansiyon testinde (SOP-QM-11.HY.03.054 veya SOP-QM-11.HY.03.057) koruması test virüsü bakteriyofaj MS2 (ATCC 15597-B1) ile ve 18-24 saatlik bir temas süresi boyunca test edilmektedir. Test numunesinin antiviral faaliyeti ≥3 log kademelik (%99,9) olmalıdır.

Hohenstein Laboratories, yukarıda belirtilen tüm testler için DAkkS tarafından akredite edilmiştir.