Türkiye
Bangladesh
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Label is not issued any longer

Test kriterleri

Uygulama odaklı test, sağlıklı cildin bakteri kolonizasyonu, topoğrafyası ve ortam özelliklerinin simüle edildiği standart bir insan cilt florası modeline dayanır. Model bunun için insan epidermisinin vücuda ait mikroflorasının bakteri türlerini kullanır. Numunelerin bu mikroplara karşı etkisi, 18 saatlik bir temas süresi sonrası yapay cilt / cilt florası üzerinde kantitatif olarak analiz edilir ve iç kontrollere veya antimikrobiyal aktivitesi olmayan özdeş bir malzemeye karşı değerlendirilir. Bu taşıma/ maruziyet süresi boyunca herhangi bir belirgin bakteri azalması olmazsa tekstil, insan cilt florasındaki etkilerine göre “güvenli” olarak değerlendirilir.