Türkiye
Bangladesh
Việt Nam
Indonesia
پاکستان
中国
close

Test kriterleri

Testler, DAkkS’de bir akreditasyonun mevcut olduğu tanınan normlar uyarınca belirtilen test mikropları ile gerçekleştirilmektedir.

Test mikropları

  • Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli

  • Talep üzerine diğer test mikropları

Test normları

Test numunesi, Hohenstein Laboratories tarafından DAkkS’de bir akreditasyonun mevcut olduğu ASTM E 2149 “Standard Test Method for Determining the Antimicrobial Activity of Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact Conditions” Amerika test standardı uyarınca test edilir. Kalite etiketi ile norm testinin deney yaklaşımındaki test numunesinin Escherichia coli ATCC 25922 test mikrobu ve ayrıca normda talep edilmeyen, grampozitif başka bir test mikrobuna (genel olarak Staphylococcus aureus ATCC 6538) karşı antibakteriyel bir faaliyet gösterdiği onaylanmaktadır. Test numunesinin antibakteriyel faaliyeti iki test mikrobuna karşı, kontrol malzemesi ile karşılaştırıldığında en az 2 lg kademelik (= %99) bir mikrop redüksiyonu belirtmelidir. Kalite etiketi ayrıntılı sonuçlar içeren bir test raporuna dayanır.

Test numunesi, Hohenstein Laboratories tarafından DAkkS’de bir akreditasyonun bulunduğu DIN EN ISO 20743 “Tekstiller - Tekstil ürünlerinin antibakteriyel etkililiğinin belirlenmesi” normu uyarınca test edilmektedir. Kalite etiketi ile norm testinin deney yaklaşımındaki test numunesinin Staphylococcus aureus ATCC 6538 ve Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 test mikroplarına karşı antibakteriyel bir faaliyet gösterdiği onaylanmaktadır. Test numunesinin antibakteriyel faaliyeti iki test mikrobuna karşı, kontrol malzemesi ile karşılaştırıldığında en az 2 lg kademelik (= %99) bir mikrop redüksiyonu belirtmelidir. Kalite etiketi ayrıntılı sonuçlar içeren bir test raporuna dayanır.

Test numunesi, Hohenstein Laboratories tarafından DAkkS’de bir akreditasyonun mevcut olduğu ISO 22196 “Antibakteriyel faaliyetin plastik ve diğer pürüzsüz yüzeylerde ölçülmesi” normu uyarınca test edilmektedir. Kalite etiketi ile norm testinin deney yaklaşımındaki test numunesinin Staphylococcus aureus ATCC 6538 ve Escherichia coli ATCC 8739 test mikroplarına karşı antibakteriyel bir faaliyet gösterdiği onaylanmaktadır. Test numunesinin antibakteriyel faaliyeti iki test mikrobuna karşı, kontrol malzemesi ile karşılaştırıldığında en az 2 lg kademelik (= %99) bir mikrop redüksiyonu belirtmelidir. Kalite etiketi ayrıntılı sonuçlar içeren bir test raporuna dayanır.

Etikete sahip olmak için DIN EN ISO 20743 uyarınca antibakteriyel etkililik açısından testin geçilmesi ön koşuldur. Bunun ardından, antibakteriyel tekstilin cilt florası üzerindeki etkisini test eden uygulama odaklı bir test gerçekleştirilmektedir. Test, sağlıklı bir cildin mikrop kolonizasyonunun, topografyasının ve ortam özelliklerinin simüle edildiği bir insan cildinin standartlaştırılmış modeline dayanır. Model bunun için beşeri bir epiderminin kendine ait mikroflora mikrop türleri kullanmaktadır. Staphylococcus epidermidis ATCC 14990 ve Micrococcus luteus ATCC 4698. Test malzemesinin bu mikroplara karşı etkililiği suni bir cilt üzerinde gerçekleştirilen taşıma simülasyonunda 18 saatlik bir temas süresi boyunca kantitatif olarak analiz edilir ve antimikrobiyel faaliyet göstermeyen bir kontrol malzemesi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Bu taşıma/maruziyet süresi boyunca önemli derecede mikrop redüksiyonu meydana gelmezse (kontrol malzemesine göre mikrop redüksiyonu <1 lg kademesi) tekstil, insan cilt florasına etkileri açısından “güvenli” olarak değerlendirilmektedir. Kalite etiketi ayrıntılı sonuçlar içeren bir test raporuna dayanır.

Bunun dışında uluslararası normlara göre başka testler de sunulmaktadır.


daha fazla bilgi edinin