Hijyen

Tekstiller enfeskyion zincirinin kırılmasında kritik bir rol oynar. Bu nedenle, Uygulamalı Hijyen Hohenstein Enstitüsü'nün ana faaliyet alanlarından biridir.

Başlıca ağırlık verdiğimiz konu tekstiller ve yüzeyler için antimikrobiyal aprelerin etkililiği ve güvenliliğidir.

Elbette uzmanlarımız cerrahi tekstiller (cerrahi drapeler ve önlükler) gibi medikal ürünlere ilişkin mikrobiyolojik ve mekanik gerekliliklere ve temiz hava giysilerinin EN 13795'e uygunluğu da test etmektedir.

Enstitümüz, devlet tarafından finanse edilen araştırma projeleri kapsamında ve ilgili sektörün talebi üzerine haşerelere karşı koruyucu tekstiller alanında da pek çok yenilikçi fikri pazarlanabilir ürünlere dönüştürmüştür.

Haşerelere karşı koruma amaçlı ya da akar karşıtı donanımlar için fiziksel ve kimyasal sistemlerin etkililiğinin test edilmesi ve optimizasyonu için bu alandaki bilgi birikimimizi hizmetinize sunuyoruz.

Bu konuyla ilgili tanıtıcı video: