Etkililik

Doktorlar, biyologlar, kimyagerler ve tekstil uzmanlarının disiplinlerarası ortak çalışmaları sayesinde işlevsel tekstil ürünlerinin etkililiğine ve güvenliliğine ilişkin tarafsız ve bağımsız bir kanıt teşkil edecek geniş bir test yelpazesi sunmaktayız. Testlerimiz Tüketim Ürünleri Yönetmeliği (BedGgstV) ile Medikal Ürünler Kanunu (MPG) göz önünde bulundurularak yürütülmektedir.

Ürünlerle ilgili bilgi alışverişlerinde Hohenstein Enstitüsü gibi tarafsız ve bağımsız bir enstitünün kararı büyük bir öneme sahiptir. Ürünlerinizin tanıtırken Hohenstein Kalite Etiketi ile bu avantajdan yararlanabilirsiniz.

Bu konuda ağırlıklı olarak nanopartiküller (kir iticilik), böceklere ve toz akarlarına karşı kimyasal (itici) ve fiziksel koruma ve ürünlerin enfeksiyon önleme bakımından antimikrobiyal etkileri (cerrahi tesktiller) ya da ter kokusunun azaltılması (spor ya da şirket kıyafetleri) bazında aprelerin etkililiğine yönelik testler yürütülmektedir.

Talep üzerine, ürünlerin yeni halleri üzerinde yürüttüğümüz testlere ek olarak çamaşır makineleri ya da profesyonel tekstil bakımı yoluyla sürdürülen bakım işlemlerinin sonucu olarak doğal eskime sürecini de dikkate aldığımız çalışmalar gerçekleştiriyoruz.