Tıbbi ürünlerin, dezenfeksiyon maddelerinin yanı sıra kompresyon tekstillerinin etkinliğinin kanıtı.

Tüketici güvenliği ve geliştirme aşamasındaki ürün optimizasyonundan şikayetlerin azaltılmasına ve reklam etkili pazarlamaya kadar; Hohenstein tarafından gerçekleştirilen tıbbi ürün testleri size çok yönlü avantajlar sunar. Başta da ürününüzün tıbbi ürün onayı ve kabulü alabilmesi için temel şart olan etkinliğinin ve güvenliğinin tarafsız belgelendirilmesini sağlar. Teknik belgelerinizin hazırlanmasında sizi destekliyoruz.

Size bu kapsamda hem biyolojik, mikrobiyolojik-hijyenik hem de fiziksel laboratuvar testleri hizmeti sunarız ve ürünlerinizi diğer özelliklerinin yanı sıra sitotoksisiteyi, cilt tahrişleri ve hassasiyetini kontrol edebiliriz. İlave olarak araç-gereç dezenfeksiyonu, yüzeylerin dezenfeksiyonu ve dezenfekte edici yıkama yöntemleri için biyosidal etkinin belirlenmesine ilişkin araştırmalarımızdan faydalanın.  

Bizimle tıbbi ürünlerin biyo ve hemo uyumlu kaplamaları konusunda da irtibata geçebilirsiniz. Yenilikçi test yapılarımızla buna ilişkin olarak değerli ön klinik veriler toplamaktayız.

Hohenstein, tıbbi ürünler için Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) (Alman Akreditasyonu Kurumu) tarafından akredite edilmiş bir test laboratuvarıdır. Uzman değerlendirme, DakkS adına Farmasötikler ve Tıbbı Ürünlerde Sağlık Güvenliği için Eyalet Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.