Tekstil ürünleri ve tıbba odaklanan merkezimiz.

Tekstil ürünlere ilişkin sağlık biliminin merkezi olan Hohenstein Sağlık Merkezi, odağında insan sağlığına etkileri bulunan tekstil ürünler olan sağlık biliminin ilgili tüm hususlarına odaklanır. Bunlar kıyafetler ve tekstil ürünler olabileceği gibi prosesler de olabilir. Hohenstein Sağlık Merkezi bu kapsamda Prof. Dr. Dirk Höfer'in tıbbi başkanlığı altında disiplinler arası bir yaklaşımda bulunur. Yani, sağlık ile ilgili tüm disiplinler ve araştırma yönleriyle ilgilenir. Bunlar, tekstil biliminin yanı sıra özellikle tıp, hijyen, fizyoloji ve bakım bilimidir. Bu kapsamda pazarlanan veya pazarlanacak olan tekstil ürünler hakkındaki yeni bulgular ve tıbbi bilgiler yönetilir ve desteklenir ve tekstil endüstrisine, doktorlara ve tüketicilere iletilir.

Bu denli yoğun bilgiden siz de faydalanın.

Hohenstein Sağlık Merkezi gerçekleştirdiği faaliyetlerle tekstil ürünlerin ilgili kullanımda ortaya koyduğu fayda ve riskleri tahmin etmeye ve değerlendirmeye yardımcı olur. Böylece tüm uzmanlık alanlarındaki doktorlara, tekstil ürün geliştiricilerine ve nihai tüketicilere ürünleri kullanımında seçenekler sunulur. Tüm bu çabaların amacı, tekstil ürünler yardımıyla sağlığı destekleyerek, önlem alarak ve yeniden sağlayarak toplumsal sağlığın iyileştirilmesidir. Buna ilave olarak Hohenstein Sağlık Merkezinin tıp bilimine ilişkin bilgilendirme çalışması, tüm insanların kendi sağlıkları hakkında karar verme yetisini arttırma ve böylece sağlıklarını güçlendirme imkanı sağlamayı hedeflemektedir. 

Yarını bugünden düşünün.

Hohenstein Sağlık Merkezi bilimsel olarak çalışır. Yani, ortaya konulan konan sonuçlar bilimsel güvenilirliği olan verilere dayanır ve bu veriler de uluslararası kabul görmüş prensipleri ve vaka tabanlı araştırmaları esas alır. Burada elde edilen bilgiler hedef grubuna uygun bir şekilde oluşturulmalıdır ve doktorlar, bakım personelleri, tekstil üreticileri ve tüketici grupları gibi konuya yabancı olanlar için kolay anlaşılabilir ve makul bir şekilde açıklanmalıdır.

Hohenstein Sağlık Merkezi aynı zamanda doktorlar, toplum ve endüstri arasında birleştirici unsur olarak da görev yapar. Ancak bu fonksiyon sadece merkez, iş akışları ve standartlar açısından klinik anlayışı ve ayrıca tüketici ve patofizyolojinin eylem seçeneklerini büyük bir tekstil yetkinliği ile birleştirdiğinde gerçekleştirilebilir. Bu özel birleşim Hohenstein Sağlık Merkezine ayrıca sağlığa etkileri olan yeni tekstil geliştirmeleri ve tıbbi uygulamalar için tekstil tabanlı yenilikler için trendleri belirleyebilme özelliği sağlar.

Ürünlerinizi bugünden, yarın için optimize etmek amacıyla siz de Hohenstein Sağlık Merkezinden faydalanın.

Güçlü bir ağ.

Veri alışverişi, proje buluşmaları, workshop'lar ve ortak yayımlardan hibe başvurularına kadar: Hohenstein Sağlık Merkezi endüstriye ve doktorlara çok sayıda arabirim sunar. İster Ar-Ge olsun, isterse değerlendirme, ürün aşaması veya bakım geliştirmenin her aşamasında Hohenstein Sağlık Merkezi ile işbirliği mümkündür. Tıbbi ağımız kapsamında geliştirilen tekstil çözümlerinin klinik açıdan ne denli uygun ve gerçekleştirilebilir olduğunu değerlendiriyoruz.
 Hohenstein Sağlık Merkezi, bilimsel ve klinik araştırma topluluğunda sürekli iyi bir görünebilirlik hedeflemektedir. Bu, klinik konferanslara düzenli katılım, konu ile ilgili dergilerde yayınlar ve ayrıca meslek birliklerine, derneklere ve çalışma gruplarına üyeliği kapsar, ör.:

 • Forschungskuratorium Textil e.V. (Tekstil Araştırma Yönetim Kurulu)
 • BioRegio STERN
 • BIOPRO
 • innBW
 • AFBW
 • Netzwerk Nanosilber
 • Zuse Topluluğu (Zuse-Gemeinschaft)
 • Hohenheim Üniversitesi Mikrobiyoloji Enstitüsü, Stuttgart
 • Kaiserslautern Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Zweibrücken Kampüsü (University of Applied Sciences Kaiserslautern, Campus Zweibrücken)
 • Alberta Üniversitesi Tekstil Bilimleri, Kanada
 • Friedrich-Alexander Üniversitesi Biyomalzeme Enstitüsü, Erlangen-Nürnberg
 • Bochum Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi ve Ağır Yanık Tedavi Merkezi, El Cerrahi Merkezi, Eklem Tümörleri Cerrahi Referans Merkezi, BG Üniversite Hastaneleri, Ruhr
 • Genel ve Visseral Cerrahi Kliniği, Ludwigsburg
 • Fraunhofer Enstitüsü Sınır Yüzeyler ve Biyoyöntem Teknolojisi IGB, Staubing
 • Tübingen Üniversite Hastanesi, MEG Merkezi (UKT), Tübingen
 • Pedagoji Yüksek Okulu, Freiburg, Almanya
   

Yayınlar

Hohenstein Sağlık Merkezi’nin girişimi ile özgün çalışma.

 • Höfer D, Berner-Dannemann N, Marquardt C, Hammer T: Resistance of commercial bed covers against faecal pellets of house dust mites: Behaviour of seams and zippers. Journal of Textile Science and Technology 5: 27-37

 

 • Höfer D: A real-life based evaluation of the effectiveness of antibacterial fabrics in treating atopic dermatitis. Dermatology Research and Practice: Article ID 7043438. https://doi.org/10.1155/2018/7043438
 • Hammer T, Gerhardts A, Höfer D: A fast test system to evaluate the physical protection potential of textiles against blood-sucking insects. Journal of Textile Science and Technology 4: 79-84
 • Gerhardts A, Höfer D: A new approach for a practical assessment of antimicrobial surfaces base on a stamp assay to quantify transfer routes of pathogens. Tenside. Surf. Det. 55: 404-409

 

 • Fischer M., Gebhard F., Hammer T., Zurek C., Meurer G., Marquardt C., Hoefer D. (2017):
  Microbial alginate dressings show improved binding capacity for pathophysiological factors in chronic wounds compared to commercial alginate dressings of marine origin. J. Biomat. Appl. Vol 31, issue 9: 1267–1276
 • Hirsch T, Laemmle C, Behr B, Lehnhardt F, Höfer D, Kückelhaus M:
  An implant for autologous soft tissue reconstruction based on an adipose-derived stem cell colonised alginate scaffold. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (2017), doi 10.1016/j.bjps.2017.08.009

 

 • Gerhardts A, Bockmühl D, Kyas A, Hofmann A, Weide M, Rapp I, Höfer D:
  Testing of the adhesion of herpes simplex virus on textile substrates and its inactivation by household laundry processes. Journal of Biosciences and Medicines, Volume 4 (2016), Page 111-125
 • Höfer, D., Müller K.M., Handel. M. and Hammer, T.R.:
  Electroencephalographic study showing that fabrics of mixed qualities elicit different event-related potentials. Skin Research & Technology. Volume 22, Issue 4 (2016), Page 470-478
 • Gerhardts, A., Henze, SV, Bockmühl, D, Höfer, D:
  Fabric-skin models to assess infection transfer for impetigo contagiosa in a kindergarten scenario. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. Volume 34, Issue 6 (2015), Page 1153-116
 • Höfer, D., Schnepf, J.K., Hammer, T.R., Fischer, M. and Marquardt, C.:
  Biotechnologically produced microbial alginate dressings show enhanced gel forming capacity compared to commercial alginate dressings of marine origin, Journal of Materials Science: Materials in Medicine: 26(4): 5492
 • Marquardt, C., Koppes, P, Kross, U., Mahres, A., Paglinawan, R., Höfer, D., Schiedeck, T.:
  Negative pressure wound therapy using PHMB gauze for the management of postoperative subcutaneous surgical site infections. Coloproctology. 2014 36(5):364
 • Lämmle, C., Handel, M., Hammer, T.R., Jacobsen, F., Lehnhardt, M., Höfer, D. and Hirsch T.:
  Etablierung eines mit porkinen adipogenen Stammzellen (pASC) besiedelten Implanates auf Alginatbasis für den autologen Weichgewebeersatz, Zeitschrift für Wundheilung 19 (2014)
 • Höfer, D., Handel, M., Berner-Dannenmann, N., Reichart, J., Hammer, T.R. and Marquardt, C.:
  A novel mattress with inboard heating fabric prevents the build-up of the dust mite allergen Der p1 in a 2-year in-home field study, (2014) Journal of Applied Medical Science 3(1): 2241-2336
 • Handel, M., Hammer, T.R., Nooeaid, P., Boccaccini, A.R. and Höfer, D.:
  45S5-Bioglass-based 3D-scaffolds seeded with human adipose tissue-derived stem cells (hASC) induce in vivo vascularisation in the CAM angiogenesis assay, Tissue Engineering Part A 19: 23-24
 • Hammer, T. R., Berner-Dannenmann, N. and Höfer, D.:
  Quantitative and sensory evaluation of malodour retention of fibre types by use of artificial skin, sweat and radiolabeled isovaleric acid, Flavour and Fragrance Journal 28(4): 238-244

 

 • Claßen E., Stauche K., Sigmund I (2012):
  New Antimicrobial Cellulose Fibres for Work Wear for the food processing industry. Lenzinger Berichte 90: 43-50
 • Bernt I., Beringer J. (2012):
  Functional viscose fibre for cold protective clothing. Lenzinger Berichte: 37-42
 • Handel, M., Hammer, T. R. and Höfer, D. (2012):
  Adipogenic differentiation of scaffold-bound human adipose tissue-derived stem cells (hASC) for soft tissue engineering, Biomedical Materials 7(5): 054107
 • Gerhardts A., Mucha H., Höfer D. (2012):
  Testing linen disinfection procedures in practice with phage-charged bioindicators, In: International Journal of Health Care Quality Assurance. Vol 25, No.6, 519-531
 • Gerhardts A., Mucha H., Hammer T.R., Höfer D. (2012):
  Welche Rolle spielen textile Oberflächen in der Infektionskette? In: Hygiene & Medizin 10: 400-403
 • Höfer D., Hohn G., Berner-Dannenmann N., Schulze T., Niemz F.-G., Hammer T.R. (2012):
  A novel in situ self-dissolving needle web based on medicated cellulose hollow fibres with drug delivery features, In: The Open Medical Devices Journal Volume 3, 1 – 8
 • Gerhardts A., Hammer T.R., Balluff C., Mucha H., Höfer D. (2012):
  A model of the transmission of microorganisms in a public setting and its correlation to pathogen infection risks, In: Journal of Applied Microbiology 112(3): 614 – 21
 • Hammer T.R., Mucha H., Höfer D. (2012):
  Dermatophyte susceptibility varies towards antimicrobial textiles, In: Mycoses 55(4): 344-351

 

 • Hammer T.R., Fischer K., Müller M., Höfer D. (2011):
  Effects of cigarette smoke residues from textiles on fibroblasts, neurocytes and zebrafish embryos and nicotine permeation through human skin, In: International Journal of Hygiene and Environmental Health 214(5): 384-391
 • Höfer D., Hammer T.R. (2011):
  Antimicrobial active clothes display no adverse effects on the ecological balance of the healthy human skin microflora In: ISRN Dermatology Volume 2011, Article ID 369603
 • Hammer T.R., Müller M., Höfer D. (2011):
  Fibre-bound stem cells on scaffolds induce vascularization in the modified in vivo HET-CAM angiogenesis model (conference abstract). In: Tissue Engineering Part A 17(3-4)
 • Gerhardts A., Mucha H., Höfer D. (2011):
  Testing linen disinfection procedures in practice with phage-charged bioindicators. In: International Journal of Health Care Quality Assurance 25(6): 519-531
 • Hammer T.R., Mucha H., Höfer D. (2011):
  Infection risk by dermatophytes during storage and after domestic laundry and their temperature-dependent inactivation. In: Mycopathologia 171: 43-49
 • Hammer T. R., Mucha H., Höfer, D. (2011):
  Dermatophyte susceptibility varies towards antimicrobial textiles, In: Mycoses.55(4): p. 344-51
 • Hammer T.R., Müller M., Höfer D. (2011):
  Biologisierte Textilimplantate für die personalisierte Regenerationsmedizin, In: Deutsche Zeitschrift für Klinische Forschung 1/2 2011: 22-23
 • Marquardt C., Matuschek C., Bölke E., Gerber PA., Peiper M., Seydlitz-Kurzbach J., Buhren BA., van Griensven M., Budach W., Hassa M., Kukova G., Mota R., Höfer D., Orth K., Fleischmann W. (2010):
  Evaluation of the Tissue Toxicity of antiseptics by the Hen’s egg test on the Chorioallantoic membrane (HETCAM). In: European Journal Medical Research 15: 1-6
 • Gerhardts A., Wilderer C., Mucha H., Höfer D. (2009):
  Prüfung der Wirksamkeit desinfizierender Waschverfahren gegen Viren mittels Einsatz phagenhaltiger Bioindikatoren mit dem Surrogatvirus MS2, Teil 1, In: Hygiene & Medizin 7/8: 272-281
 • Höfer D. (2006):
  Antimicrobial textiles, skin-borne flora and odour, In: Probl Dermatol, 33: p. 67-77
 • Höfer D. (2006):
  Antimicrobial textiles – evaluation of their effectiveness and safety, In: Curr Probl Dermatol. 33: p. 42-50
 • Höfer D., Mecheels S. (2004):
  i-wear for health care and wellness – state of the art and future possibilities, In: Stud. Health Technol Inform 108: 70-74
 • Höfer D., Swerev M. (2003):
  Medical Textiles and Skin Equivalents, In: JTATM – Journal of Textile and Apparel, Technology and Management Volume 3, issue 2: 1-3
 • Höfer D., Swerev M. (2003):
  The future of Medical Textiles: High-tech for the Well-being of the patient, In: JTATM – Volume 3, issue 2: 1-3

Bilimsel projeler.

Tekstil ürünlerin sağlık bilimine ilişkin devam eden ve tamamlanmış bu araştırma projeleri size tıp tekstillerinin çok sayıdaki kullanım alanı için bir izlenim sunar.

Destek sağlayan/ Finansman: Baden Württemberg Ekonomi, Çalışma ve Konut Yapımı Bakanlığı
Süre: 2015 - 2018
Kooperasyon ortağı: InnBW Enstitüsü

Destek sağlayan/Finansman: ZIM
Süre: 2014 - 2016
Kooperasyon ortağı: Dr. Merck Laboratory

Destek sağlayan/Finansman: FKT-AiF
Süre: onaylandı
Kooperasyon ortağı: Tübingen Üniversitesi Hastanesi

Destek sağlayan/ Finansman: ZIM
Süre: 2015 - 2017
Kooperasyon ortağı: InnBW - NMI Reutlingen

Destek sağlayan/ Finansman: ZIM
Süre : 2015 - 2017
Kooperasyon ortağı: Edelweiss Maschenstoffe Herter GmbH

Destek Sağlayan/ Finansman: BMBF
Süre: 2012 - 2015
kooperasyon ortağı: BRAIN KG, Kelheim Fibres, Rökona

 

Destek Sağlayan/ Finansman: FKT AiF
Süre: 2016 - 2017
Kooperasyon ortağı: Fraunhofer Institut IGB, Straubing

 

Destek Sağlayan/ Finansman: FKT AiF
Süre: 2017 - 2019
Kooperasyon ortağı: ITA, Aachen

Destek sağlayan/ Finansman: FKT AiF, onaylı
Süre: 2017 - 2019
Kooperasyon ortağı: N.N.

 

Destek Sağlayan/Finansman: ZIM
Süre: 2015 - 2016
Kooperasyon ortağı: Beluga, Zellner

 

İletişim
Müşteri Hizmetleri