Kişisel Koruyucu Donanımlar

Yasalarla ön görülen Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) yanı sıra, birçok iş grubunda özel endüstriyel kıyafetler standart haline getirilmiştir. Bunun amacı, dışarıya ortak bir görünüm (Kurumsal Moda) sunulmasını sağlamaktır. Gıda , yiyecek-içecek sektörü ve sağlık sektörü de DIN 10524 ve RKI (Robert Koch Enstitüsü) kılavuzlarında ön görüldüğü üzere giyime hazır kıyafetler için bazı hijyen gereksinimleri ve kullanıma hazırlık konusunda özel ihtiyaçların karşılanmasını talep etmektedir.

Hohenstein Enstitüsü bütün iş kıyafetleri ve ön ürünleri için çok sayıda kalite özelliğinin değerlendirmesini ve optimizasyonunu yaparak özel hizmetler sunmaktadır:

Downloads