Tıp ve sağlık

Doktorlar, biyologlar, kimyagerler ve tekstil uzmanlarının oluşturduğu interdisipliner bir ekip tarafından yürütülen yenilikçi araştırmalar, zengin bir test ve sertifikasyon yelpazesi ve farklı sektörlerden şirketlere özel danışmanlık hizmetleri uygulamalı hijyen ve tıbbi çözümler denince Hohenstein Enstitüsü'nün ana uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.

Su, gıda ve komple ortamın mikrobiyolojik kalitesine yönelik testler de dahil olmak üzere kapsamlı bir hijyen yönetimi sunabilir, yüzeylerdeki bakteri kontaminasyonunu kontrol edebilir ya da eksiksiz hijyen planları hazırlayarak yıkama proseslerinin hijyen bakımından etkililiğini değerlendirebiliriz. Tekstil ürünleri hijyeni alanında sizin için tıbbi tekstil ürünleri ile kişisel koruyucu donanımların bariyer etkisini test ediyor, kuş tüyleri ve havlar ile yıkama ürünlerinin mikrobiyolojik bakteri kontaminasyonunu inceliyor ve dezenfekte edici yıkama proseslerinin etkililiğini araştırıyoruz. Biyofonksiynel tekstiller için donanımların ya da tekstil yapılarının antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkisine ilişkin onay belgeleri hazırlıyoruz. Testlerini yürüttüğümüz ürün özellikleri arasında tekstillerin böceklere karşı korumada etkililiği ile tekstil depolarındaki maddelerin cilde penetrasyonu ile ilgili ürün özellikleri yer almaktadır. Tekstil ürünlerinin alerjiye ya da strese neden olma potansiyeli gibi fizyolojik ve patojen biyogöstergeler bakımından etkililiğini de test ediyoruz.

Sağlık hizmetleri için daha etkili bir tedavi ve teşhis ile hastalıkların önlenmesini sağlayacak yeni ürünler ve prosesler geliştiriyor ve bunların optimizasyonunu yapıyoruz. Etken madde dozu taşıyan sargı bezleri veya biyoterapik tıbbi tekstil ürünleri ile yara tedavisi gibi ağırlıklı olarak çalıştığımız konular arasında rejeneratif tıp için yenilikçi teknolojilerin ve malzemelerin geliştirilmesi yer almaktadır (tekstil implantlar). Tekstil ürünlerinin alerji ya da tahrişe neden olma potansiyellerinin tayini açısından, hayvanlar üzerinde yürütülen bilimsel çalışmaları esas almayan yararlı değerlendirme sistemlerimiz cilt uyumluluğu için ürünlerinize özel optimizasyon sağlamanıza yardımcı olacaktır. Tekstil bazlı diagnostik sistemler, bireysel hasta desteğine yönelik tekstil ürünleri (örn. ameliyat odalarında yüksek ısı yönetimi ya da dekübitus ülserinin önlenmesi yoluyla) ve giyim konforu sağlayan yeniden kullanılabilir ameliyat önlükleri sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağladığımız diğer çalışma alanlarıdır.

Ayrıntılı bilgi: