REACH tüzüğünde rehberlik

REACH tüzüğünün 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kimyasalların Avrupa Birliği içerisinde kullanımı yeni bir zemine oturtulmuştur. Kimyasal maddelerin merkezi bir Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması sayesinde çevre ve sağlığı koruma faaliyetlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mevcut REACH hükümlerine göre AB içerisindeki bütün tekstil ve giyim şirketleri, müşterilere ve nihai kullanıcılara doğrudan bilgi vermek ve imal ya da ithal edilen ürünlerin ağırlık bakımından 0.1 kütle yüzdesini aşacak miktarda aday listesinde yer alan SVHC (yüksek önem arz eden madde) içermesi ve ton başına yıllık toplam hacmin aşılması durumunda ECHA'yı bilgilendirmekle yükümlüdür.

Uzmanlarımız sizi ürünlerinizin geçerli REACh kriterleriyle ilgili uyumluluğuna ilişkin soracağınız tüm sorular konusunda desteklemekten memnuniyet duyacaklardır.

Bu bağlamda, OEKO-TEX® Standardı 100 kapsamındaki ürün sertifikasyonunun yüksek önem arz eden maddeleri içeren ECHA aday listesinde yer alan bütün tekstil maddelerini kapsadığını dikkate almanızı rica ederiz. Ayrıca her OEKO-TEX® Sertifikası, sertifika almış olan ürünlerin azoik boya maddesi ya da nikel gibi kullanımı sınırlandırılmış maddeler hakkındaki REACH tüzüğü EK XVII uyarınca ilgili gereklilikleri karşıladığını teyit etmektedir.