STeP by OEKO-TEX®

OEKO-TEX® STeP („Sürdürülebilir Tekstil Üretimi“), işletme yerlerini sürdürülebilir ve sosyal sorumluluğa dayalı üretim koşulları bakımından analiz ettirmek, sertifikalandırmak ve optimize etmek isteyen, tekstil zinciri işletmeleri (markalar, perakendeciler ve üreticiler) için bağımsız bir sertifikasyon sistemidir.

Online application for certification according to STeP by OEKO-TEX®
Sertifika Başvurusu
Uygulanabilirlik

Sertifikasyon, tüm tekstil üretimi aşamalarında faaliyet gösteren işletmeler için mümkündür:

 • Elyaf üretimi
 • İplik fabrikaları
 • Dokuma fabrikaları
 • Örme fabrikaları
 • Boyama ve apre fabrikaları
 • Konfeksiyon işletmeleri

Hedef

 • STeP Sertifikasyonu, çevre dostu ve sorumluluk sahibi üretim süreçlerinin kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini destekler.
 • Güvenli ve adil çalışma koşullarının yanı sıra bir kimyasal yönetim sistemi oluşturulmasını sağlar.
 • STeP by OEKO-TEX® altı modülü sayesinde, sürdürülebilir üretim koşulları bakımından kapsamlıbir analizi ve değerlendirmeyi mümkün kılar ve mevcut prosesleri ve sistemleri de dikkate alır.
 • STeP Sistemi, mevcut durumun şeffaf bir şekilde değerlendirilmesine ve iyileştirme tedbirleri ve sağlanan iyileştirmeler hakkında bağımsız bir aktarıma izin verir.

Modüler Yapı

STeP sertifikasyonu, kimyasal yönetimi, çevresel performans ve yönetimi, iş güvenliği, sosyal sorumluluk ve kalite yönetimi gibi ilgili tüm alanların modüler analizi aracalığıyla, bir üretim tesisi tarafından sağlanan sürdürülebilir yönetim sisteminin güvenilir ve kapsamlı bir analizini sağlar.

Gereklilikler

STeP sertifikasyonu için önkoşul, ilgili işletme alanlarında, belirli asgari taleplerin yerine getirilmesidir. Örneğin:

Kimyasal yönetimi

 • Uygun bir kimyasal yönetiminin tanımlanması
 • Zararlı yasak madde listesi (MRSL) yönetmeliklerine uyulması
 • Kullanılan kimyasallarla çalışmaya ilişkin düzenli eğitim ve öğretim
 • DETOX ve ZDHC gerekliliklerine uyum için destek vermek
 • Kullanılan kimyasallara ve bunların risklerine ilişkin şeffaflık ve kontrol
 • Kimyasal kullanımının, kimyasalların ve yardımcı malzemelerin tedariğinin ve bunun yanı sıra depolanmasının izlenmesi

Çevresel performans

 • Belirlenen limit değerlere uygunluk (atık su, emisyon, vb.)
 • Mümkün olan en iyi üretim teknolojilerinin kullanımı
 • Kaynakların etkin kullanımı
 • CO2 ayak izinin azaltılması

Çevresel Yönetim

 • Tüm çevresel koruma önlemlerinin sistematik olarak gerçekleştirilmesi ve hedefler doğrultusunda tutarlı bir şekilde mevcut çevresel yönetim sistemlerinin uygulanması
 • Çevresel hedeflerin belirlenmesi
 • Düzenli olarak çevresel raporların hazırlanması

Sosyal sorumluluk

 • AB insan hakları sözleşmesi ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) temel çalışma standartları uyarınca sosyal açıdan kabul edilebilir çalışma şartlarının sağlanması
 • Çalışma şartlarının sürekli iyileştirilebilmesi için yönetim sistemlerinin oluşturulması
 • Çalışma saatleri, maaş vb. unsurlarla ilgili kesin yönetmeliklere uyulması
 • Yerel tüzükler ile bağdaşma

Kalite Yönetimi

 • Örneğin ISO 9001 veya diğer operasyonel girişimlere dayalı bir kalite yönetim sisteminin uygulanması
 • Üretilen ürünlerin iş akışına ilişkin izlenebilirlik, sorumluluk ve uygun dokümantasyon
 • Yolsuzluk karşıtı uygulamalar ve şirket kuralları dahil risk yönetimi veya kurumsal yönetim gibi ileri düzey yönetim hususları

İşçi sağlığı ve güvenliği

 • Güvenlikle ilgili bilinen standartların uygulanması (örneğin OHSAS 18001’ e göre)
 • Çalışma alanlarında güvenliği garanti altına almak için önlemler ve kişisel koruyucu donanımların kullanımı
 • Binaların ve üretim tesislerinin garantili güvenliği
 • Önlem tedbirleri

Değerlendirme

OEKO-TEX®, STeP gerekliliklerine göre sertifikalandırılmak isteyen şirketlerden, üretim tesislerinin sürdürülebilirliğini doğrulayabilmek ve bunu izlenebilir ve şeffaf kılmak için çeşitli veriler talep eder. Verilerin toplanması kağıt israfı yapılmaksızın web tabanlı bir değerlendirme aracı ile gerçekleştirilir. Bu aynı zamanda modüler bir yapısı olan bir anket sisteminden oluşmaktadır. Giriş için gerekliliklerinin doldurulmasını takiben verilecek ek cevaplar şirketlerin kendi inisiyatifindedir. Ek soruların olumlu bir şekilde yanıtlanması, şirketlerin daha iyi bir puanlama elde etmesini sağlayacaktır.

Puanlama

STeP sertifikasyonu, işletme yeri tarafından elde edilen, sürdürülebilir üretim ve çalışma koşullarını belirleyen üç farklı seviyeyi kapsar:

 • Seviye 1 = Giriş seviyesi (tüm asgari şartlar yerine getirilmiştir)
 • Seviye 2 = Gerekliliklere daha İyi oranda uyum sağlama ve buna bağlı optimizasyon potansiyeli
 • Seviye 3 = Emsal bir en iyi uygulama örneği sağlama

STeP Sertifikası üzerinde, aşağıdaki puanlama sonuçları bulunur:

 • Her modül için elde edilen STeP değerlendirme seviyesi
 • Tüm modüller üzerinden bir genel değerlendirme
 • STeP raporunda, analiz edilen işletme bölümlerinin bağımsız bir değerlendirmesi sunulur

Denetimler

Değerlendirme çerçevesinde, işletme tarafından sunulan veriler ve bilgiler, OEKO-TEX® tarafından analiz edilir ve makullük bakımından kontrol edilir. Bu aşamadan sonra ilgili OEKO-TEX® enstitüsünün, üretim işletmesini yerinde denetlenmesi ile doğrulama gerçekleşir. Bu sayede değerlendirme sürecinde sunulan bilgiler tekrar doğrulanır ve değerlendirme yapısı esas alınarak değerlendirilir.

Geçerlilik

STeP sertifikası üç yıl boyunca geçerlidir ve istenildiği kadar yenilenebilir. Bunun için, yeni bir değerlendirme ve uygunluk denetimi çerçevesinde talep edilen kriterlere uygunluk doğrulanmalıdır.

Ara denetimler ve yerinde ziyaretler

OEKO-TEX®, ilk STeP sertifikasyonu ve yenilenmesi çerçevesinde; sertifikasyon denetiminin yanı sıra, sertifika geçerliliği boyunca gerekli kriterlere uyulup uyulmadığını yerinde kontrol etmek üzere, hem ara denetimler hem de doğrulama denetimleri uygulamaktadır. Bu denetimler şüpheli durumlarda bildirilmeden de yapılabilmektedir.

İrtibat kişisi

Erol
Özcan
Telefon:
+90 212 867 24 00
Faks:
+90 212 867 24 25