MySTeP by OEKO-TEX®

MySTeP by OEKO-TEX®, tekstil tedarik zincirini güçlendiren ve dünyanın her yerinden erişilebilir bir veri tabanı sistemidir. OEKO-TEX®' in gerçek zamanlı, merkezi veritabanı olan MySTeP, sertifikalı firmalara ve kayıtlı iş ortaklarına çok sayıda olanak sunmaktadır.

Fonksiyonlar

 • OEKO-TEX® Standart 100 ve STeP by OEKO-TEX® için elektronik sertifikasyon yönetimi
 • Tekstil zinciri içindeki markalar, perakendeciler ve üreticiler için tedarik zincirinin bağımsız değerlendirmesi
 • SteP sertifikasyonundan temellenen veriler ile anahtar performans göstergelerinin (atık su gibi) hedeflenen analizleri
 • Tüm tedarik zincirinin ya da bireysel olarak firmaların kıyaslamaları ve istatistiksel analizleri

Uygulanabilirlik

MySTeP by OEKO-TEX®, markaların, perakendecilerin ve üreticilerin kendi tedarik zincirlerini değerlendirebilme ve OEKO-TEX® sertifikalarını yönetebilme olanağı bulacakları bir veri tabanıdır.

Endüstri ve perakende için avantajları

MySTeP by OEKO-TEX® müşterilerine MySTeP göstergelerini kullanarak tedarik zincirini özgün şekilde değerlendirebilme imkanı sunar. Değerlendirme kapsamında aşağıdaki gibi detaylar yer almaktadır:

 • Tekstil üretim zincirinizin tüm basamaklarından derlenmiş detaylı bilgiler ile tedarik zincirinizin risk değerlemesi
 • MySTeP sizin ve tedarikçilerinizin sürdürülebilir performansını değerlendirmeyi ve raporlamayı kolaylaştırır
 • SteP göstergelerinin, çevresel faktörlerin ve diğer göstergelerin istatistiksel değerlendirmesi. Küresel ortalama, bölgesel olarak en iyi üretim alanları ve modüler ortalama gibi kıstaslara ve üretim aşamalarına göre görsel analizler
 • OEKO-TEX® sertifikalarınızın gerçek zamanlı denetimi ve yönetimi (Sertifikaların geçerliliği gibi.)

MySTeP, firmaların kendilerine ait sürdürülebilir amaçları uyarınca tedarikçilerini değerlendirme ve inceleme imkanı tanır. Bu esneklik sayesinde kullanıcılar:

 • Taleplerinizin uluslararası pazarlara uyumu
 • Sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait insiyatiflerin yürürlüğe konması ve yönetilmesi
 • Çeşitli sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı olarak tedarikçileri karşılaştırma imkanı
 • Kendi süreçleriniz için önemli olan sürdürülebilirlik kriterine göre yeni tedarikçi belirleme imkanı. Mevcut tedarik zincirindeki riskleri belirleme ve önlem alma imkanı

Sunulan bilgiler

MySTeP veri tabanının tüm kullanıcıları kendi tedarik zinciri ile ilgili kişiselleştirilmiş bir görünüm alırlar. Her bir tedarikçi, iş ortaklarının ya da tedarik zincirinde daha altında yer alan diğer firmaların hangi bilginin ne kadarına erişebileceğini tanımlar.

Verilerin yayınlanmasının iki aşaması mevcuttur:

 • Zorunlu bilgiler:
  OEKO-TEX® sertifikasyonunun tip ve geçerliliğini içerir, üretim bölgesinin yer aldığı ülke, operasyon tipi (örneğin iplik fabrikası, dokuma fabrikası, bitim işlemleri işletmesi ya da hazır giyim üreticisi gibi)
 • İlave bilgiler:
  Zorunlu bilgilerin yanında, STeP sertifikalı işletmeler ile ilgili modüler puanlama gibi ayrıntılı bilgileri de içerir. Ayrıca adres ve iletişim bilgisi de verilebilir. Firma, MADE IN GREEN için MySteP veri tabanında bireysel şirket profili oluşturmakta özgürdür.

Gereklilikler

 • MySTeP hesabınızı oluşturduktan sonra sistem dahilindeki tedarikçilerinizle/üretim yerleri ile iletişim kurabilirsiniz ve onları mevcut sertifikalarınız ya da şirket bilgileriniz olarak ekleyebilirsiniz.
 • Her bir üretim yeri, MySTeP kullanıcısına hangi bilgilerin görüneceğine karar vermektedir.
 • STeP denetim raporu gibi bilgilerin yayınanmasına ilgili firma bireysel olarak karar verebilir.

Veri tabanı ve kullanıcı hakları

Her bir tedarikçi, ilgili üretim yeri ve ürün verisinin ne kadar ve hangi derecede OEKO-TEX® birliğinin kullanımına açılacağına karar verebilir. Veri tabanı kullanıcıları, zorunlu bilgiye ek olarak hangi verilerin yayınlanabileceğine karar verir.

OEKO-TEX® veri güvenliği konusunda en güncel teknolojiyi kullanmaktadır. Veri kullanımı ve yayınlanmasına ilişkin tüm bilgiler, MySTeP kullanım şartlarında bulunabilir.

İrtibat kişisi

Erol
Özcan
Telefon:
+90 212 867 24 00
Faks:
+90 212 867 24 25