DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®

Greenpeace Detox Kampanyası için taahhütte bulunan şirtketler, 2020 yol haritasındaki hedefleri sağlayabilimek için kendilerini sıklıkla zorlu bir durumda bulmaktadırlar.

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®, tekstil zinciri boyunca, üretici firmaların, Greenpeace Detox Kampanyası hedeflerine göre kimyasal yönetim sistemleri ile atık su ve atık çamurların kalitesinin değerlendirilmesini sağlarken, bağımsız ve güvenilir bir biçimde belgelendirilmesini sağlar.

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® için Başvuru Değerlendirilmesi
DETOX TO ZERO için Başvuru formu
Amaç:

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® sisteminin amaçladıkları;

 • Şeffaf bir kimyasal yönetim sisteminin kurulması
 • Üretim prosesleri içerisinde yer alan zararlı kimyasalların azaltılabilmesi için sürekli iyileştirme planları, örneğin kapsamlı MRSL kontrolleri
 • Atık su ve atık çamur ölçümleri
 • Çevre koruması için koruyucu önlemlerin geliştirilmesi

DETOX TO ZERO, kimyasal kullanımı, atık ve atıksu arıtma analizlerinin değerlendirilmesi ve çevre korunmasına yönelik önlemlerle ilgili olarak yıllık durum raporları sunar. Böylece, üretim tesisleri ve alıcıları, Detox kampanyasının gerekliliklerini yerine getirmek için bir sürekli izleme sistemine sahip olurlar.

Kimler icin geliştirildi?

 • Ürün ve Satış:
  Markalar, perakendeciler, ithalatçılar
 • Üretim:
  Üreticiler, tedarik ofisleri ve acentaları
 • Kimyasallar ve bileşenleri:
  Ham malzeme tedarikçileri ve satıcılar

Yararları:

Avantajları

 • Detox gerekliliklerinin yerine getirilme derecesinin bir denetim ve değerlendirme raporu aracılığıyla onaylanması
 • Kimyasal yönetiminin kapsamlı bakış açısı ile değerlendirilmesi.
 • Tekstil üretim proseslerinde zararlı kimyasalların azaltılması.
 • Yönetim sistemlerinin kurulmasıyla önleyici çevre faaliyetlerinin entegrasyonu.
 • Kullanılan ve depolanan kimyasalların kapsamlı analiziyle sürekli bir inceleme yapabilmenin yanı sıra yasal gerekliliklerin ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri ile uygunluğun sağlanması.
 • İletişimde şeffaflık
 • Atık su ve atık çamur kayıtları OEKO-TEX® web sitesi aracılığıyla online olarak yayınlanabilir ve kontrol edilebilir (veriler bildirildikten sonra).
 • Süreçlerde STeP by OEKO-TEX® yazılımının kullanılmasıyla OEKO-TEX® programına tam uyum sağlanması.
 • Tekstil değer zincirindeki her adım için süreç ve ürün güvenliğinin güçlendirilmesi.

Neden DETOX ZERO?

 • Greenpeace’in Detox gereklilikleri doğrultusunda bulunulan durumu rapor etmek için etkili ve onaylanmış mekanizma.
 • Bağımsız bir üçüncü taraf olan OEKO-TEX® enstitüsü aracılığıyla veri değerlendirmesi ve doğruluğunun onaylanması.
 • Veri toplamadan son değerlendirmeye kadar tekstil bilirkişi incelemesi.
 • OEKO-TEX® tekstil endüstrisinde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişiminiz için kurulmuş partnerinizdir.
 • 2020' den önce Detoks taahhüdünü yerine getirme ve verimli, güvenilir ve sürdürülebilir yaklaşımı dünya genelinde 13.000' den fazla OEKO-TEX® kullanıcısına sunma fırsatı.

Kapsam ve Süreç:

Kapsam

 • MRSL (Yasaklı /Kısıtlı Üretim Maddeleri Listesi) taraması
 • Kimyasal yönetimi
 • Atık su ve atık çamur ölçümü

Süreç

 • Online-başvuru veya hizmetinizdeki OEKO-TEX® enstitüsü ile bağlantı kurulması.
 • Kullanıcıya kısa bir anket iletilir:

  - Kimyasal yönetim sistemi hakkında bilgi

  - CAS numarası, MSDS bilgisi dâhil ana girdilerin, bileşenlerin, katkı maddelerinin yanı sıra mümkünse kirletici maddeler dâhil kimyasalların envanter listelerinin temini.

  - Atık su ve atık çamur bilgisi
 • OEKO-TEX® uzmanının belirtilen şirket verileri ve proses bilgilerini doğrulmak için saha ziyareti.
 • İlerleme ve uygunluk derecesini içeren son durum raporu

Raporun geçerlilik süresi

Raporun geçerlilik süresi bir yıldır. Geçerlilik süresinin dolmasından önceki üç aya kadar yenileme için başvurulabilir.

Detaylı Bilgi:

DETOX TO ZERO, OEKO-TEX®’in sağladığı tüm hizmetlere tamamen entegre olmuş ve bu hizmetlerle birlikte çalışabilen bir sistemdir. STeP by OEKO-TEX® yazılımına dayanarak, üretim prosesine uygun çözümler sunar. Üretim sürecinin sürekli olarak izlenebilmesi ve ürün bilgilerinin saklanabilmesi için uygun ve kolay bir yol yaratır.

Amaçladığı kimyasal yönetimi dışında, OEKO-TEX® aşağıda yer alan konulara da özellikle dikkat çeker

 • Tüketicinin korunmasına yönelik önleyici faaliyetler:
  Ürünlerde ve tekstil üretim proseslerinde ve tekstil ürünleri üzerinde yer alan zararlı kimyasalların kademeli olarak azaltılmasıyla birlikte, insan sağlığı açısından ekolojik olarak zararsız ve güvenli ürünlerin, hali hazırda bulunan ürün geliştirme sürecinde de uygulanabilmesi için çabalanmaktadır. Tüketicinin korunmasına yönelik alanda, 20 yılı aşkın süredir sahip olduğumuz tecrübeyle, stratejik kimyasal yönetiminde doğal ve insan kaynaklı risklerin azaltılabileceğine inanıyoruz.
 • Stratejik kimyasal yönetimi:
  1990’lı yıllarda ki başlangıcından bu yana, OEKO-TEX®, uzun vadeli olmasıyla bilinir ve aynı zamanda, tekstil endüstrisinde kimyasalların azaltılmasına yönelik uygulanabilir yaklaşımlar sağlamaktadır. Tekstilde, zararlı kimyasalların azaltılmasıyla birlikte, yalnızca dünya standartlarına göre yüksek seviyede müşteri güvenliğini sağlamakla kalmayıp, üretim koşullarının da yine en yüksek standartlarda kurulması sağlanmaktadır. DETOX TO ZERO ile de tüm bu koşulları sağlamaya devam edeceğiz.
 • Su kirliliginin önlenmesi:
  OEKO-TEX®, DETOX TO ZERO ile, üretim izleme yolunu sürekli olarak takip edebilmektedir. Dengeli bir konsept aracılığıyla, tekstil üretim tesislerinde, etkin üretim ve sorumluluk altında çalışma aynı anda sağlanabilmektedir. Bu nedenle, kimyasalların seçimi, proses düzenlenmesi ve üretim tesislerindeki günlük işlemler sırasında, su kirliğinin önlenmesi yönelik çalışmalar bizim için zaten başlatılmış olmaktadır. Hedeflenen önleyici faaliyetler sayesinde, İnsan sağlığı ve çevre güvenliği garanti altına alınmış olmaktadır.
 • Önleyici faaliyetler:
  OEKO-TEX®, tedarik süreci, kimyasal kullanımı ve üretim proseslerinin geliştirilmesi konularında çalışma ortaklarını her daim desteklemektedir. Bu şekilde yapıldığında, yönetim sistemlerinin oluşturulması, çözümlerimizin ana kaynağı olmaktadır. Çünkü, deneyimlerimizden elde ettiklerimizle biliyoruz ki, yasaklanmış maddeler listesi çözümü sağlayacak, unsurlardan yalnızca biridir, asla çözümün kendisi değildir. Şeffaf ve izlenebilir prosesler, kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve tüketicinin korunması konusunda, anahtar konumdadırlar ve OEKO-TEX®, tüm bu konulardaki bilgi ve tecrübesiyle, size destek olmaktan dolayı memnuniyet duymaktadır.
 • Şeffaflık ve izlenebilirlik:
  Günümüzde yalnızca sivil toplum örgütleri değil, tekstil tüketicileri de, şeffaf üretim prosesleri ve izlenebilir sistemler konusunda bilgi almaya ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç, tedarikçi seçimi ve çevresel ve sürdürebilirlik hedefleriyle başlar. OEKO-TEX®, şeffaf üretim proseslerini, zaman yönetim olanaklarını kaydedip dökümante ederken, bu belgeler arasında anlaşılır bir bağlantı kurulmasına olanak sağlar. Bu amaç doğrultusunda, bilgi birikimi ve tecrübemizle size destek olacağız.
 • Seçim:
  Yayınlanmış tüm zehirli kimyasalları ve Greenpeace’in öncelikli olarak belirttiği, 11 adet zararlı kimyasal ve kimyasal gruplarının bulunduğu listede yer alan, çevresel olarak, emniyetli bir güvenlik seviyesi bulunmayan maddeleri tanımlamak ve elemek.
 • Koruma ve Önlem:
  Tehlikeli maddelerin kullanımı için önleyici faaliyetlere yönelik sürekli iyileştirme için önlemlerin ve proseslerin gözden geçirilmesi ve analizi.
 • Bilmemiz gerekenler:
  Eğitim, çevresel raporlama, iç ve dış iletişim ile ilgili bilgilerin yer aldığı şirket operasyon belgeleri. Hedeflerden her biri, www.oeko-tex.com sitesi üzerinden herkes tarafından ulaşılabilir şekilde kayıt altındadır.