Kişisel Koruyucu Donanım Tekstilleri

Avrupa Birliği'nin 89/686/EWG sayılı direktifi Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) imalatı ve pazarlanmasına ilişkin kesin gereklilikler belirlemiştir. Direktif uyarınca giyen kişiyi hayati ya da sağlığa karşı tehlikelerden koruyan kıyafetlerin CE uygunluk işaretine sahip olması ve sağlığın ve güvenliğin korunmasına ilişkin olarak direktifte ön görülen başlıca gereklilikleri karşılaması gerekmektedir.

Ürünü "pazarlayan", imalatını yapan, imalatçıyı AB'de temsil eden ya da AB'ye ithal eden kişi bu işareti almakla sorumludur. Avrupa Ticari Topluluğu'nun sınırları içerisindeki kişisel koruyucu donanımlar yalnızca söz konusu direktifin gerekliliklerini karşılamak kaydıyla pazara sokulabilirler.

Avrupa Birliğinin 0555 sayılı Onaylı Kuruluşu olan Hohenstein Enstitüsü, Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifi (89/686/EWG) uyarınca AT tip incelemeleri yürütmektedir. Söz konusu tip incelemeleri, Avrupa Tek Pazarı'nda dolaşıma sokmak ve dolaşıma sokan tarafından CE uygunluk işaretinin ürünlere yapıştırılması için ön şarttır.

Bu kapsamda her türlü Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) tekstili sertifikalandırılır:

  • AT tip incelemeleri hakkında bilgi "Sertifikasyon Müşteri Kılavuzu"ndan (Downloads 'a bakınız) edinilebilir.
  • Talep üzerine sertifikasyon kuruluşu memnuniyetle bir AT tip inceleme hakkında detaylı bir teklif hazırlayacaktır.
  • AT tip inceleme onaylarının geçerliliği hakkında detaylı bilgi, AT tip inceleme onay numarasını belirtmek suretiyle sertifikasyon kuruluşundan yazılı olarak alınabilir.

İrtibat kişisi

Erol
Özcan
Telefon:
+90 212 867 24 00
Faks:
+90 212 867 24 25